Sprawy rodzinne i alimenty

Adwokat prawo rodzinne — Gdańsk, Tczew, Starogard

W sprawach związanych z alimentami, opieką nad dziećmi czy władzą rodzicielską często okazuje się pomocny adwokat. Prawo rodzinne dotyczy bowiem kwestii często zawiłych, skomplikowanych, a przy tym dotyczących emocji, więzi, a także małoletnich. Zapewniamy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego klientom z miast Gdańsk, Tczew i Starogard. Zakres usług oraz formę działania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonej sprawy.

Adwokat prawo rodzinne Gdańsk — zakres prowadzonych sprawy

Adwokat od prawa rodzinnego w Gdańsku i naszych pozostałych lokalizacjach w Tczewie oraz Stargardzie zapewnia pomoc prawną w sprawach związanych m.in. z: 

 • alimentami — na dzieci, rodziców oraz małżonka; 
 • sprawami majątkowymi — podziałem majątku, rozdzielnością majątkową; 
 • władzą rodzicielską — procedurą ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej; 
 • ustaleniem oraz zaprzeczeniem ojcostwa; 
 • uregulowaniem kontaktów z dziećmi. 

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka wspomnianych spraw. 

Alimenty

W sprawach związanych z bieżącym utrzymaniem małżonka lub dzieci może być pomocny adwokat. Alimenty są często kwestią sporną pomiędzy rodzicami, byłymi małżonkami. W związku z tym udzielamy porad dotyczących sprawy, przygotowujemy niezbędną dokumentację (m.in. związaną z bieżącymi kosztami utrzymania). Reprezentujemy również interesy stron przed sądem. Uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach, a także zostajemy przedstawicielami klientów w toczących się postępowaniach egzekucyjnych.  Adwokat Gdańsk pomoże w sprawach o alimenty dla dziecka.

Sprawy majątkowe

Sprawy majątkowe dotyczą m.in.: 

 • podziału majątku; 
 • ustalenia rozdzielności majątkowej; 
 • rozliczenia nakładów finansowych poniesionych przez strony; 
 • zabezpieczenia przed niewypłacalnością ze strony małżonka; 
 • odpowiedzialności za długi małżonków. 

Przygotowujemy formalności, nadzorujemy procedurę podziału, a także uczestniczymy w mediacjach i negocjacjach pomiędzy stronami. Adwokat rodzinny przygotowuje pisma i wnioski, a także zapewnia wsparcie merytoryczne klientom podczas toczącego się postępowania w sprawie alimentów.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska powstaje z chwilą narodzin dziecka, a ustaje w momencie uzyskania przez nie pełnoletniości. Zdarzają się jednak sytuacje, w których konieczne jest: 

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej — polega na ograniczeniu obszaru decyzyjności względem dziecka; 
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej — stanowi formę pozbawienia rodzica decyzyjności wobec dziecka. 

Przyczynami powyższych czynności może być m.in. choroba psychiczna rodzica, głębokie uzależnienie czy wyjazd za granicę. W związku z procedurą opracowujemy niezbędne dokumenty, przygotowujemy klientów do postępowania pod względem merytorycznym, a także reprezentujemy ich interesy przed sądem.

Ustalenie ojcostwa

Występują 3 formy ustalenia ojcostwa w polskim systemie prawnym: 

 • domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, od której pochodzi dziecko; 
 • uznanie ojcostwa; 
 • sądowe ustalenie ojcostwa, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, gdy domniemanie zostało obalone lub gdy nie doszło do uznania ojcostwa. 

Reprezentujemy interesy klientów w postępowaniu sądowym dotyczącym ustalenia ojcostwa, a także zaprzeczenia ojcostwa. Przygotowujemy niezbędne formalności.

Kontakty z dzieckiem 

Prawnik od spraw rodzinnych zajmuje się często delikatnymi kwestiami. Wymagają one nie tylko znajomości przepisów prawa, ale także empatii oraz ochrony interesów małoletnich. W przypadku spraw dotyczących ustalenia kontaktów z dziećmi najważniejsze jest bowiem ich dobro — zarówno dla sądu, jak i rodziców oraz ich reprezentantów. 

Uczestniczymy w negocjacjach dotyczących podziału opieki nad małoletnimi, przygotowujemy strategię działania, a także treść ugody pomiędzy rodzicami. W przypadku postępowania sądowego zapewniamy wsparcie merytoryczne w trakcie procesu.

Dlaczego warto udać się do adwokata rodzinnego?

Prawnik od spraw rodzinnych pomaga przygotować się do prowadzonego postępowania pod względem merytorycznym. W sprawach związanych z rozwiązaniem małżeństwa, alimentami czy opieką nad dziećmi stronom często towarzyszą emocje, które trudno opanować. Adwokat pomaga sprowadzić sprawę na merytoryczne tory, a także znaleźć kompromis oraz chronić interes prawny reprezentowanej strony. 

Adwokat od spraw rodzinnych umożliwia dochowanie przewidzianych prawem terminów (np. na apelację) oraz przygotowanie niezbędnych formalności. Przedstawia prawa i obowiązki stronie toczącego się postępowania, a także informuje, jakie konsekwencje będą wynikały z podejmowanych działań. Pełni rolę przewodnika w całej procedurze, a jego pomoc może być przydatna zarówno na etapie negocjacji oraz mediacji, jak i samego postępowania przed sądem rodzinnym.

Reprezentacja adwokata przed sądem w sprawach rodzinnych — zakres usług

Adwokat od prawa rodzinnego (Gdańsk) zajmuje się m.in.: 

 • doradztwem prawnym — porady dotyczą m.in. postępowania rozwodowego, alimentów, spraw związanych z podziałem opieki nad małoletnim i innych; 
 • przygotowaniem strategii działania — analiza konkretnego przypadku oraz oczekiwań strony umożliwia podjęcie stosownych działań; 
 • wyjaśnieniem przebiegu konkretnych procedur, a także konsekwencji, które będą z nich wynikały; 
 • opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz pism procesowych; 
 • reprezentowaniem interesów stron w negocjacjach i mediacjach — wspiera klienta w ochronie interesów prawnych, a także pomaga zajmować się poszczególnymi kwestiami w merytoryczny sposób; 
 • reprezentowaniem klienta w postępowaniu przed sądem — przygotowuje do rozprawy, wyjaśnia pojawiające się w jej trakcie kwestie oraz doradza na bieżąco, jak się wobec nich zachować.

Pomoc prawna ze strony adwokata od spraw rodzinnych w Gdańsku umożliwia w merytoryczny i mniej emocjonalny sposób rozwiązywać sprawy dotyczące kwestii rodzinnych oraz opiekuńczych. W związku z tym warto z niej skorzystać, aby zadbać o swój interes prawny oraz dobro małoletnich.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O NIEKTÓRYCH Z NASZYCH SPECJALIZACJI: