Obsługa prawna

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie wielu dziedzin prawa, przede wszystkim prawa cywilnego i gospodarczego, jak również karnego, podatkowego, administracyjnego, prawa pracy i innych.

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz świadczymy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych.

Kancelaria specjalizuje się szczególnie w reprezentacji procesowej, dysponując długoletnim doświadczeniem, liczonym wielością przeprowadzonych procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji. 

Udzielamy także porad prawnych w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego i cywilnego, a nadto w zakresie prawa pracy, prawa podatkowego, prawa administracyjnego.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, w tym między innymi:

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentacja przed sądami, urzędami i organami w innego rodzaju sprawach
 • udział w negocjacjach z kontrahentami
 • zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
 • projektowanie i opiniowanie różnego rodzaju umów stosowanych w obrocie
 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania prawa
 • opracowywanie koncepcji tworzenia spółek, przygotowywanie projektów umów i statutów spółek
 • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym
 • przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe
 • doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa podatkowego
 • reprezentacja przed organami podatkowymi

Więcej informacji o niektórych z naszych usług: