Obsługa prawna

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie wielu dziedzin prawa, przede wszystkim prawa cywilnego i gospodarczego, jak również karnego, podatkowego, administracyjnego, prawa pracy i innych.

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz świadczymy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych.

Kancelaria specjalizuje się szczególnie w reprezentacji procesowej, dysponując długoletnim doświadczeniem, liczonym wielością przeprowadzonych procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji.

Adwokat Gdańsk udziela także porad prawnych w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego i cywilnego, a nadto w zakresie prawa pracy, prawa podatkowego, prawa administracyjnego.

Specjalizacje w Kancelarii Cejrowscy

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, w tym między innymi:

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • obrona w sprawach karnych,
 • reprezentacja przed sądami, urzędami i organami w innego rodzaju sprawach,
 • udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń,
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych,
 • projektowanie i opiniowanie różnego rodzaju umów stosowanych w obrocie,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania prawa,
 • opracowywanie koncepcji tworzenia spółek, przygotowywanie projektów umów i statutów spółek,
 • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym,
 • przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe,
 • doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa podatkowego,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi.

Więcej informacji o naszych specjalizacjach: