Blog

Testament ustny – wszystko, co powinniście wiedzieć

Testament ustny – wszystko, co powinniście wiedzieć

Zwykła forma testamentu obejmuje testament pisemny, notarialny, a także allograficzny, który sporządza się w obecności urzędnika. Testament ustny jest testamentem szczególnym, który jest dopuszczalny w określonych warunkach. O tym, kiedy można go sporządzić, kto może być świadkiem oraz w jaki sposób można stwierdzić treść testamentu ustnego, dowiedzą się Państwo z dalszej części artykułu.

Czytaj więcej
Ucieczka z miejsca kolizji – jakie konsekwencje dla kierowcy?

Ucieczka z miejsca kolizji – jakie konsekwencje dla kierowcy?

Ucieczka z miejsca kolizji nie jest na szczęście częstym problemem, jednak takie sytuacje zdarzają się wśród kierowców, którzy próbują uciec od odpowiedzialności za popełniony czyn. Prawo polskie określa takie zachowanie jako wykroczenie, które może doprowadzić do szeregu konsekwencji prawnych. O jakich konkretnie mowa, jakie obowiązki ciążą na sprawcy kolizji oraz do czego zobowiązany jest kierujący […]

Czytaj więcej
Wydziedziczenie – jakie niesie skutki?

Wydziedziczenie – jakie niesie skutki?

Wydziedziczenie to czynność polegająca na pozbawieniu spadkobierców prawa do zachowku po osobie zmarłej. Jest to jedna z ważniejszych instytucji prawa spadkowego. Głównym źródłem informacji z tego zakresu jest Kodeks cywilny (w szczególności art. 1008–1011) – zapraszamy do lektury naszego artykułu, by dowiedzieć się więcej. Wydziedziczenie a zachowek Przed zapoznaniem się z tematyką wydziedziczenia warto najpierw […]

Czytaj więcej
Dozór elektroniczny – na czym polega?

Dozór elektroniczny – na czym polega?

Dozór elektroniczny to jedna z kar stosowanych przez sądy penitencjarne jako alternatywa dla pobytu w zakładzie karnym. Zamiana kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny wymaga spełnienia kilku kluczowych przesłanek, które są wyszczególnione w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego. Na czym polega to rozwiązanie? Jak działa system dozoru elektronicznego? Dozór elektroniczny (często określany także jako system dozoru […]

Czytaj więcej
Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania to pojęcie regulowane przez przepisy kodeksu karnego, które wskazują, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu zostaje usunięty z rejestru skazanych. Z artykułu dowiedzą się Państwo także, jakie wyróżniamy przesłanki zatarcia skazania oraz, na czym polega wyłączenie zatarcia skazania.

Czytaj więcej
Obrona w sprawie karnej

Obrona w sprawie karnej

Podstawowym zadaniem obrońcy w procesie karnym jest obrona interesów swojego klienta, podejmowanie działań wyłącznie na jego korzyść. Obrońca, celem aktywnego udziału w całym procesie karnym wyposażony został w liczne uprawnienia umożliwiające mu aktywny udział w sprawie. Dla przykładu wskazać należy: udział we wszystkich czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonego postępowania, możliwość zadawania pytań świadkom.

Czytaj więcej