Blog

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania to pojęcie regulowane przez przepisy kodeksu karnego, które wskazują, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu zostaje usunięty z rejestru skazanych. Z artykułu dowiedzą się Państwo także, jakie wyróżniamy przesłanki zatarcia skazania oraz, na czym polega wyłączenie zatarcia skazania.

Czytaj więcej

Obrona w sprawie karnej

Podstawowym zadaniem obrońcy w procesie karnym jest obrona interesów swojego klienta, podejmowanie działań wyłącznie na jego korzyść. Obrońca, celem aktywnego udziału w całym procesie karnym wyposażony został w liczne uprawnienia umożliwiające mu aktywny udział w sprawie. Dla przykładu wskazać należy: udział we wszystkich czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonego postępowania, możliwość zadawania pytań świadkom.

Czytaj więcej
Stalking - uporczywe nękanie (adwokat w gdańsku)

Uporczywe nękanie – stalking

Nowelizacja Kodeksu karnego z 2011 roku penalizuje przestępstwo stalkingu jako uporczywego nękania. Okazuje się, że jego ofiarą każdego roku może padać nawet kilka tysięcy Polek i Polaków. Czym dokładnie jest tego rodzaju czyn? Na czym może polegać i jaka kara grozi za jego popełnienie? Gdzie ofiara uporczywego nękania może szukać wsparcia?  Stalking – definicja  Czym […]

Czytaj więcej
kontakty z dzieckiem po rozwodzie - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód wprowadza istotne zmiany w funkcjonowanie całej rodziny, w tym także w relacje między rodzicami a dzieckiem. Zasady dotyczące tego, jak będą one wyglądały, są często jednym z elementów wyroku rozwodowego. Jak wyglądają przykładowe kontakty z dzieckiem po rozwodzie? Jakie są zasady, którymi kieruje się organ orzekający podczas decydowania o wspomnianych aspektach? 

Czytaj więcej

Przemoc domowa – konsekwencje prawne

Przemoc domowa, czyli znęcanie się nad bliskimi, zostało uregulowane w przepisach kodeksu karnego. Może mieć ona zarówno charakter fizyczny, jak i psychiczny i jest to poważny problem społeczny. W związku z tym warto mieć świadomość tego, jakie zachowania kwalifikują się do przemocy domowej oraz jakie konsekwencje to za sobą niesie i jakie prawa przysługują ofiarom.

Czytaj więcej

Przestępstwa seksualne w polskim prawie

Przestępstwa seksualne, czyli przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oraz obyczajowości, zostały wymienione w przepisach kodeksu karnego. Należą do nich m.in. zgwałcenie, wykorzystanie seksualne, uwodzenie, kazirodztwo czy pornografia. Jakie kary grożą za popełnienie każdego z nich? Kiedy działanie sprawcy staje się czynem zabronionym?

Czytaj więcej