Blog

Majątek odrębny – zwrot nakładów

Tryb rozstrzygania w przedmiocie roszczenia o zwrot nakładów z majątku odrębnego(osobistego) jednego z małżonków na majątek odrębny(osobisty) drugiego z małżonków. Stosownie do treści przepisu art. 45 § 1 k.r.o., każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące […]

Czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków wcale nie należy do spraw mało skomplikowanych zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Może się on odbyć polubownie lub na drodze sądowej. Co powinniśmy wiedzieć o podziale majątku wspólnego małżonków? Co dzieje się z przedmiotami wchodzącymi w skład takiego majątku? Jakie składniki majątkowe obejmuje? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedź […]

Czytaj więcej
Wyłączenie odpowiedzialności karnej - Kancelaria Cejrowski

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Zgodnie z art. 26 kodeksu karnego – nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych powyżej, poświęca dobro, które nie […]

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka – czym jest? - Kancelaria Cejrowski

Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, wobec których wierzyciel nie może wyegzekwować spłaty zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej służy oddłużeniu danej osoby poprzez umorzenie całości lub części jej długów. Naturalnie dotyczy to wyłącznie zobowiązań zaciągniętych przed ogłoszeniem upadłości. „Celem postępowania jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń […]

Czytaj więcej