Blog

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jest możliwy w sytuacji, gdy jeden z małżonków lub obie strony ponoszą winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Choć z pozoru procedura powinna być łatwa, w przypadku kiedy domniemany winny nie godzi się z decyzją małżonka, sprawa bardzo się komplikuje. Jest to dobre rozwiązanie, gdy polubowne zakończenie małżeństwa nie jest możliwe. […]

Czytaj więcej

Przestępstwo pracownicze – co należy wiedzieć

Przestępstwo pracownicze ma miejsce w sytuacji, gdy pracownik dopuszcza się czynu zabronionego, który można powiązać z jego miejscem pracy, a także wykonywanymi w ramach umowy obowiązkami. Termin ten nie jest jednak w żaden sposób uregulowany ani w Kodeksie pracy, ani w Kodeksie karnym. Można jednak powiązać go ze stosunkiem pracy, w przypadku gdy pracownik dopuści […]

Czytaj więcej

Kancelaria adwokacka Gdańsk

Kancelaria adwokacka Gdańsk Cejrowski świadczy usługi od 1979 roku. Przez te wszystkie lata zdobywaliśmy doświadczenie w zakresie wielu rozmaitych dziedzin prawa. Zespół Kancelarii tworzą nie tylko adwokaci, ale także nie mniej doświadczeni radcowie prawni, czy doradcy podatkowi. To Państwa potrzeby determinują odpowiedni dobór specjalistów w zależności od sprawy. Z czym najczęściej się do nas zwracacie?

Czytaj więcej

Obrona konieczna w polskim prawie karnym

Obrona konieczna to zagadnienie, które zostało uregulowane w przepisach Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r., a konkretnie w art. 25 § 1. Z kolei art. 25 § 2 pozwala nam zrozumieć w jakich okolicznościach mowa o przekroczeniu granic obrony koniecznej. Przyjrzymy się również zagadnieniu, czy obrona konieczna względem funkcjonariusza publicznego jest dopuszczalna, a […]

Czytaj więcej

Zaprzeczenie ojcostwa – co warto wiedzieć?

Zaprzeczenie ojcostwa to nic innego jak orzeczenie sądu stwierdzające, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka. Sprawy tego typu wcale nie są rzadko spotykane. Z tego artykułu dowiecie się, jaki jest termin na zaprzeczenie ojcostwa i czy dla wszystkich jest taki sam? Odpowiemy także na pytanie o to, kto może wnieść o zaprzeczenie ojcostwa oraz […]

Czytaj więcej

Zastrzeżenia do protokołu

Zastrzeżenia do protokołu mają na celu zwrócenie uwagi sądu na uchybienia procesowe, które są powodem do niezwłocznego wszczęcia postępowania naprawczego. Protokół stanowi dowód, że złożone w trakcie rozprawy wyjaśnienia i oświadczenia, jak również rozstrzygnięcia zostały udokumentowane zgodnie z faktycznym przebiegiem sprawy. Ma to na celu ochronę interesu stron procesu.

Czytaj więcej

Adwokat Starogard Gdański – kogo wybrać?

Adwokat Starogard Gdański, to jedno z popularniejszych wyszukiwań, kiedy potrzebna jest profesjonalna pomoc prawna. W takiej sytuacji często szukamy rozwiązań w internecie, kierując się opiniami i popularnością danej kancelarii. Zawsze jednak warto zapoznać się ze stroną adwokata, z której możemy dowiedzieć się więcej na temat jego specjalizacji, doświadczenia oraz mocnych stron. W końcu każdemu z […]

Czytaj więcej

Postępowanie karne – co należy wiedzieć?

Postępowanie karne jest zespołem norm prawnych, które regulują czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Wszystko to ma na celu nie tylko ustalenie tego, czy zaistniał czyn zabroniony, ale także wykrycie jego sprawcy oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat postępowania karnego?

Czytaj więcej