Blog

Demoralizacja nieletnich

Demoralizacja nieletnich polega między innymi na nieprzestrzeganiu zasad moralnych. Jest to również zepsucie oraz nieuznawanie dyscypliny. W przepisach polskiego prawa nie istnieje definicja odnosząca się do demoralizacji nieletnich. W związku z tym przy jej określaniu stosuje się definicję demoralizacji, związaną z zachowaniami takimi jak: odrzucenie obowiązujących norm moralnych prowadzących do łamania prawa, czy rozwiązłości obyczajów. […]

Czytaj więcej

Pozew rozwodowy – co powinniśmy wiedzieć?

Pozew rozwodowy jest pismem procesowym, które wszczyna postępowanie sądowe o rozwód. W celu prawidłowego rozpoczęcia procedury rozwodowej niezbędne jest sporządzenie pozwu rozwodowego bez braków formalnych. W przypadku wystąpienie owych braków lub błędów pozew rozwodowy może zostać zwrócony, a sprawa rozwodowa zakończona. Co powinno znaleźć się w pozwie rozwodowym i co jeszcze powinniśmy o nim wiedzieć?

Czytaj więcej

Składanie fałszywych zeznań

Składanie fałszywych zeznań, czyli krzywoprzysięstwo jest przestępstwem skierowanym przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające nazeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Co grozi za skladanie fałszywych zeznań?

Czytaj więcej

Kancelaria adwokacka Tczew

Kancelaria adwokacka Tczew z siedzibą przy ul. Słowackiego 5/3 świadczy na Państwa rzecz usługi prawne od 1979 r. Przez te wszystkie lata dokładaliśmy starań, by współpraca pomiędzy Państwem a nami, odbywała się na możliwie najwyższym poziomie. Nasze bogate doświadczenie w sprawach z zakresu rozmaitych dziedzin prawa sprawia, że cieszymy się Państwa zaufaniem od lat.

Czytaj więcej

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jest możliwy w sytuacji, gdy jeden z małżonków lub obie strony ponoszą winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Choć z pozoru procedura powinna być łatwa, w przypadku kiedy domniemany winny nie godzi się z decyzją małżonka, sprawa bardzo się komplikuje. Jest to dobre rozwiązanie, gdy polubowne zakończenie małżeństwa nie jest możliwe. […]

Czytaj więcej

Przestępstwo pracownicze – co należy wiedzieć

Przestępstwo pracownicze ma miejsce w sytuacji, gdy pracownik dopuszcza się czynu zabronionego, który można powiązać z jego miejscem pracy, a także wykonywanymi w ramach umowy obowiązkami. Termin ten nie jest jednak w żaden sposób uregulowany ani w Kodeksie pracy, ani w Kodeksie karnym. Można jednak powiązać go ze stosunkiem pracy, w przypadku gdy pracownik dopuści […]

Czytaj więcej

Kancelaria adwokacka Gdańsk

Kancelaria adwokacka Gdańsk Cejrowski świadczy usługi od 1979 roku. Przez te wszystkie lata zdobywaliśmy doświadczenie w zakresie wielu rozmaitych dziedzin prawa. Zespół Kancelarii tworzą nie tylko adwokaci, ale także nie mniej doświadczeni radcowie prawni, czy doradcy podatkowi. To Państwa potrzeby determinują odpowiedni dobór specjalistów w zależności od sprawy. Z czym najczęściej się do nas zwracacie?

Czytaj więcej