NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Postępowanie karne

Postępowanie karne przebiega według określonych etapów. W pierwszej kolejności mamy do czynienia z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa lub dochodzenia. Następnie dochodzi do postępowania głównego przed sądem I instancji, postępowania odwoławczego przed sądem II instancji, a na końcu do postępowania wykonawczego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym etapem procesu karnego. Pozwala ono określić czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi ono przestępstwo. Jakie jeszcze są cele postępowania przygotowawczego, a także jaki jest jego przebieg?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Okoliczności wyłączające winę

Do okoliczności wyłączających winę zalicza się m.in. stan wyższej konieczności, stan niepoczytalności oraz poczytalności ograniczonej. Jakie inne okoliczności pozwalają jeszcze na wyłączenie winy?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Teorie winy

Wina w doktrynie prawa karnego występuje w różnych ujęciach. Mowa tu o teorii psychologicznej wraz, z którą wyróżniono winę umyślną i nieumyślną, jak również teorii normatywnej. Czym charakteryzują się owe teorie i na czym polegają różnice pomiędzy nimi?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Separacja a rozwód

Czym w istocie jest separacja i jakie skutki prawne za sobą niesie? Jakie rozwiązanie jest lepsze dla małżonków, którzy postanowili się rozstać? Na czym polegają różnice i podobieństwa w przypadku rozwodu lub separacji i jak wygląda postępowanie sądowe w przypadku separacji i rozwodu?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Opłata postojowa w strefie płatnego parkowania a mandat

Zapewne ciężko jest znaleźć kierowcę, któremu nigdy nie zdarzyło się zaparkować w strefie płatnego parkowania. Co, jednak jeśli nie uiścił on stosownej opłaty? W jakich okolicznościach jest z tego zwolniony oraz jak powinno wyglądać prawidłowe oznakowanie takiej strefy?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

 

Oszustwo zgodnie z art. 286 kodeksu karnego jest doprowadzeniem innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyzyskania błędu, lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Spadkobierca ustawowy i testamentowy

Spadkobiercą zgodnie z definicją jest podmiot, na którego przechodzi ogól praw i obowiązków po osobie zmarłej. W prawie wyróżniamy spadkobiercę ustawowego i testamentowego. Na czym polega różnica między nimi i kto może zostać spadkobiercą, a kto takiej możliwości nie ma?

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pełnomocnictwo w świetle kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która je posiada, zastępować nas przy jakiejś czynności. Najczęściej dotyczy ono spraw urzędowych, występowania w naszym imieniu przed sądem, czy zawierania umów. W jaki sposób następuje ustanowienie pełnomocnika, kto i w jakich okolicznościach może nim zostać? Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy zgodnie z kodeksem pracy jest przysługującym pracownikowi prawem do corocznego, płatnego i nieprzerwanego okresu zwolnienia go od obowiązku świadczenia pracy, przysługujący w celu wypoczynku i regeneracji sił w określonym wymiarze.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Uciążliwy remont u sąsiada

Uciążliwy remont u sąsiada, zwłaszcza w domu wielorodzinnym może spotkać każdego z nas. Jak wyglądają kwestie prawne w tym zakresie. Do jakich zasad musi dostosować się lokator, a co zgodnie z przepisami jest niedopuszczalne. Jak poradzić sobie z hałaśliwym sąsiadem?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Opinia biegłego

 

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Jej cechą charakterystyczną jest wysoki stopień obiektywizmu ze względu na to, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl