NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne to dane instytucji i urzędów, z których każdy obywatel może korzystać. Służą społeczeństwu, a zwłaszcza przedsiębiorcom do realizacji własnych celów czyli rozwijania działalności gospodarczej lub w celach badawczych. Ustawa o otwartych danych publicznych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego została podpisana 19 sierpnia 2021 r.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus, czyli zmiany dotyczące praw konsumenta. Zgodnie z przepisem art. 7 Dyrektywy państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek przyjąć i opublikować przepisy konieczne do wykonania tej dyrektywy w terminie do dnia 28 listopada bieżącego roku, a także zastosować je od 28 maja 2022 r. Czego konkretnie ona dotyczy?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Przymusowy urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy z reguły jest udzielany zgodnie z planem urlopów. Jest to omawiane w porozumieniu z pracownikami, biorąc przy tym pod uwagę zapewnienie normalnego toku pracy zakładu. W jakich okolicznościach pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nieważność decyzji administracyjnej

Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym, który jest wydawany zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub innymi ustawami, które regulują zakres indywidualnych praw i obowiązków obywatela. W jakich okolicznościach można stwierdzić nieważność decyzji administracyjnej?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kary za grę na nielegalnych automatach

Legalna gra na automatach hazardowych może odbywać się wyłącznie w salonach gier na automatach Totalizatora Sportowego Sp. z o.o lub w kasynach, które posiadają koncesję. W innym przypadku jest to nielegalne i stanowi przestępstwo skarbowe. Jakiej karze podlega?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Czym jest czynny żal?

Czynny żal jest zachowaniem sprawcy, które polega na dobrowolnym zaprzestaniu przestępstwa lub zapobiegnięciu jego skutków

Jakie znaczenie czynny żal odgrywa w prawie karnym, a jakie w prawie karnym skarbowym?

 

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Podział majątku wspólnego małżonków obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką

Jeśli podczas trwania związku małżeńskiego, małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, to po rozwodzie następuje podział ich majątku wspólnego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zarząd spadkiem małoletniego

Osoba małoletnia ma prawo dziedziczenia ustawowego oraz na podstawie testamentu. Nie oznacza to jednak, że może samodzielnie sprawować zarząd nad otrzymanym spadkiem. Co do zasady zarząd majątkiem małoletniego dziecka przysługuje jego rodzicom lub opiekunom prawnym. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy rodzic nie może sprawować tego zarządu. W  jakich okolicznościach one występują?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wymiar kary łącznej

Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadectwo wzorcowania alkomatów

Badanie, mające na celu ustalenie zawartości alkoholu w organizmie ma zawsze duże znaczenie dla osoby poddawanej temu badaniu. Wykorzystywane do tego celu urządzenie, musi być poprawne oraz bezbłędne, aby dostarczony przez niego wynik mógł zostać uznany za wiarygodny dowód.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Usiłowanie popełnienia przestępstwa

Zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu karnego odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. W jakich jeszcze okolicznościach mowa o usiłowaniu popełnienia przestępstwa i jaki jest wymiar kary?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Zgodnie z przepisem art. 66 § 1 Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowania karne. Pytanie, jakie przesłanki należy spełnić, aby doszło do warunkowego umorzenia postępowania, a więc na czym ono polega i kiedy jest możliwe?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl