NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Profil zaufany – co to takiego?

 

Profil zaufany jest elektronicznym podpisem, który daje nam możliwość załatwienia pewnych spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. W jaki sposób można założyć profil zaufany oraz dlaczego warto to zrobić?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo własności przemysłowej

 

Prawo własności przemysłowej normuje m.in. stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Jakich zmian w powyższym prawie możemy się spodziewać w lutym 2020r.?

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Podatki 2020 – co nowego?

Wraz z nowym rokiem w życie weszły pewne zmiany w prawie dotyczące podatków PIT i CIT. O jakie konkretnie nowości podatkowe chodzi?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który kierowca otrzymuje za popełnione wykroczenie. O jakie konkretnie wykroczenie chodzi, a także jak długo obowiązuje?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Lokal socjalny – to warto wiedzieć

Lokal socjalny przeznaczony jest dla osób bezdomnych lub mających problemy finansowe, które sprawiają, że nie mogą samodzielnie utrzymać mieszkania. Dla kogo jeszcze przeznaczony jest lokal socjalny? W jakich sytuacjach właściciel może wypowiedzieć umowę najmu?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prosta Spółka Akcyjna

 

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym typem spółki, który wchodzi w życie 1 marca 2020 roku. Jest ona połączeniem spółki kapitałowej ze spółką osobową. Jakie cechy posiada, kto może ją zawiązać i na jakich warunkach? Tego dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń opiekuńczych, które określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia, ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Jakie prawa przysługują kobietom w ciąży?

Kobiety w ciąży posiadają listę praw, które są mniej lub bardziej oczywiste, a w dzisiejszym artykule przyjrzymy się części z nich. Przede wszystkim przysługuje im prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. O jakich jeszcze prawach mowa?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Mikrorachunek podatkowy – co to takiego?

 

Mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy będzie służył do wpłat podatków PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 roku. Co to dokładnie oznacza i czym jest mikrorachunek dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Przestępstwo skarbowe

 

Przestępstwo skarbowe zgodnie z definicją jest czynem społecznie szkodliwym w stopniu większym niż znikomy, zawinionym, zabronionym pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiłek rodzinny

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Cyberprzestępstwo

 

Cyberprzestępstwo jest terminem określanym jako działanie, które wymierzone jest przeciwko poufności, integralności danych, sabotaż komputerowy, szpiegostwo komputerowe, a także nielegalny podsłuch.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl