NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Piecza zastępcza

Zgodnie z definicją piecza zastępcza jest rodzinną lub instytucjonalną formą opieki sprawowaną nad dziećmi w przypadku niemożności zapewnienia im opieki i wychowania przez rodziców. Jakie są przesłanki umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, a także jakie prawa i obowiązki ma rodzina zastępcza?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem są jednym z elementów wyroku rozwodowego. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice i ich dzieci mają nie tylko prawo, ale i obowiązek utrzymywania kontaktów. Na czym one polegają i czy zawsze sąd o nich rozstrzyga? Na czym polega ograniczenie utrzymania kontaktów rodziców z dzieckiem?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Ochrona znaku towarowego

Art. 153 Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. reguluje kwestie związane z udzielaniem prawa ochronnego na znak towarowy, kiedy to nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Co jeszcze wynika z powyższej ustawy?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Przedawnienie długów spadkowych

Nie zawsze w spadku dziedziczymy aktywa. Niekiedy zdarza się nam odziedziczyć czyjeś długi. W takiej sytuacji mamy 6 miesięcy na odrzucenie spadku, licząc od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Co jeśli nie zrobi tego w terminie i kiedy mamy do czynienia z przedawnieniem długów spadkowych?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zakaz używania telefonu na przejściu dla pieszych

Zakaz używania telefonu na pasach wszedł w życie 1 czerwca 2021 r. Z jakimi konsekwencjami dla pieszych wiąże się powyższa nowelizacja, w razie jej nieprzestrzegania?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Środki zapobiegania przestępczości nieletnich

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyróżnia się środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. W ich ramach mogą być stosowane środki wychowawcze oraz poprawcze. Jak definiuje się nieletnich i o jakich środkach zapobiegania mowa?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu jest możliwe, jeśli sąd uwzględni wiele czynników. Jak i kiedy można się o nie starać, a także jakie korzyści wynikają z warunkowego umorzenia postępowania?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne to dane instytucji i urzędów, z których każdy obywatel może korzystać. Służą społeczeństwu, a zwłaszcza przedsiębiorcom do realizacji własnych celów czyli rozwijania działalności gospodarczej lub w celach badawczych. Ustawa o otwartych danych publicznych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego została podpisana 19 sierpnia 2021 r.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus, czyli zmiany dotyczące praw konsumenta. Zgodnie z przepisem art. 7 Dyrektywy państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek przyjąć i opublikować przepisy konieczne do wykonania tej dyrektywy w terminie do dnia 28 listopada bieżącego roku, a także zastosować je od 28 maja 2022 r. Czego konkretnie ona dotyczy?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Przymusowy urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy z reguły jest udzielany zgodnie z planem urlopów. Jest to omawiane w porozumieniu z pracownikami, biorąc przy tym pod uwagę zapewnienie normalnego toku pracy zakładu. W jakich okolicznościach pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nieważność decyzji administracyjnej

Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym, który jest wydawany zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub innymi ustawami, które regulują zakres indywidualnych praw i obowiązków obywatela. W jakich okolicznościach można stwierdzić nieważność decyzji administracyjnej?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kary za grę na nielegalnych automatach

Legalna gra na automatach hazardowych może odbywać się wyłącznie w salonach gier na automatach Totalizatora Sportowego Sp. z o.o lub w kasynach, które posiadają koncesję. W innym przypadku jest to nielegalne i stanowi przestępstwo skarbowe. Jakiej karze podlega?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl