NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Prawa zwierząt w Polsce

Czy zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób prawa zwierząt regulowane są w polskim prawie? Jakie najważniejsze przepisy zawiera ustawa o ochronie zwierząt? Jakie obowiązki ma właściciel zwierzęcia?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary jest założeniem, że sprawca nie powróci na drogę przestępczą, a co za tym idzie wstrzymaniem realizacji kary na okres próbny, który jest ściśle określony. W jakich okolicznościach można uzyskać warunkowe zawieszenie wykonania kary?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wybory prezydenckie w Polsce

Wybory prezydenckie w Polsce odbywają się co 5 lat na zarządzenie marszałka Sejmu, o ile kadencja prezydenta z jakiegoś powodu nie zakończy się szybciej. Co oznacza, że są to wybory czteroprzymiotnikowe?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo wyborcze – czynne i bierne

 

W polskim prawie wyróżnia się czynne i bierne prawo wyborcze. Krótko mówiąc czynne prawo wyborcze jest prawem do wybierania, zaś bierne jest prawem do kandydowania. Jakie przesłanki należy spełnić, aby uzyskać czynne i bierne prawo wyborcze oraz jakie wyróżniamy zasady prawa wyborczego?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Niebieska Karta – definicja i procedura

Niebieska Karta jest dokumentem, który w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie może złożyć: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminna Komisja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. Jak wygląda procedura jej założenia? Na jaką pomoc może liczyć ofiara przemocy domowej?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dematerializacja akcji

Dematerializacja akcji jest zgodnie z definicją: pozbawieniem papieru wartościowego jego materialnego nośnika oraz zastąpieniem go zapisem elektronicznym. Co mają na celu zmiany wprowadzone 1 stycznia 2020 roku?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wynagrodzenie postojowe dla pracownika

Wynagrodzenie postojowe pracodawca może wypłacić w konkretnych sytuacjach. O jakich mowa i ile wynosi wówczas wynagrodzenie? Czym najczęściej spowodowane są przestoje w firmie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą

 

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jakie warunki muszą spełniać, aby otrzymać wsparcie i ile ono wynosi?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest osobom z powodu złego stanu zdrowia. Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc się o nią starać? Jaka jest jej wysokość?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo geodezyjne – jakie zmiany przyniesie?

Prawo geodezyjne, a ściślej nowelizacja ustawy ma nieco odbiurokratyzować prace geodezyjne, a co za tym idzie – przyspieszyć prace inwestycyjne. O jakie konkretnie zmiany chodzi przekonamy się w dalszej części artykułu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Stan klęski żywiołowej – z czym się wiąże.

Stan klęski żywiołowej jest jednym z trzech stanów nadzwyczajnych i może zostać wprowadzony po wyczerpaniu zwykłych środków konstytucyjnych. Kto może go wprowadzić i w jakich okolicznościach?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Stan wyjątkowy – co oznacza dla obywateli?

Stan wyjątkowy jest jednym z trzech stanów nadzwyczajnych. Pozostałe dwa to stan wojenny i stan klęski żywiołowej. Jak brzmi jego definicja i z czym się on wiąże?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl