Publikacje

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z komentarzem Adwokata Cejrowski

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ
PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA

 

Świadczona przez Kancelarię Adwokacką Cejrowski pomoc prawna przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, w tym między innymi:

– reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych,

– reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

– obrona w sprawach karnych,

– reprezentacja przed sądami, urzędami i organami w innego rodzaju sprawach,

– udział w negocjacjach z kontrahentami,

– zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń,

– reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych,

– projektowanie i opiniowanie różnego rodzaju umów stosowanych w obrocie,

– sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania prawa,

– opracowywanie koncepcji tworzenia spółek, przygotowywanie projektów umów i statutów spółek,

– reprezentacja w postępowaniu rejestrowym,

– przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe,

– doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa podatkowego,

– reprezentacja przed organami podatkowymi.