Publikacje

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z komentarzem Adwokata Cejrowski

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ
PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA

 

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, w tym między innymi:

– reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych

– reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

– obrona w sprawach karnych

– reprezentacja przed sądami, urzędami i organami w innego rodzaju sprawach

– udział w negocjacjach z kontrahentami

– zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń

– reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych

– projektowanie i opiniowanie różnego rodzaju umów stosowanych w obrocie

– sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania prawa

– opracowywanie koncepcji tworzenia spółek, przygotowywanie projektów umów i statutów spółek

– reprezentacja w postępowaniu rejestrowym

– przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe

– doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa podatkowego

– reprezentacja przed organami podatkowymi