Tag

obrona w sprawie karnej
Prawo do obrony zostało zagwarantowane już w Konstytucji RP – Każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w  szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
Read More
Podstawowym zadaniem obrońcy w procesie karnym jest obrona interesów swojego klienta, podejmowanie działań wyłącznie na jego korzyść. Obrońca, celem aktywnego udziału w całym procesie karnym wyposażony został w liczne uprawnienia umożliwiające mu aktywny udział w sprawie. Dla przykładu wskazać należy: udział we wszystkich czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonego postępowania, możliwość zadawania pytań świadkom.
Read More

Najnowsze komentarze