Day

24 czerwca, 2022
Znak towarowy definiuje się jako każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Gdzie należy zgłosić znak towarowy i komu przysługuje prawo ochronne?
Read More