Day

1 lipca, 2022
Składanie fałszywych zeznań, czyli krzywoprzysięstwo jest przestępstwem skierowanym przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające nazeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Co grozi za skladanie fałszywych zeznań?
Read More
Deklaracja o źródłach ciepła jest obligatoryjna dla wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajdują się źródła ogrzewania o mocy 1 MW. W jaki sposób deklaracja o źródłach ciepła powinna być złożona, a także kiedy upływa termin ?
Read More
Kancelaria adwokacka Tczew z siedzibą przy ul. Słowackiego 5/3 świadczy na Państwa rzecz usługi prawne od 1979 r. Przez te wszystkie lata dokładaliśmy starań, by współpraca pomiędzy Państwem a nami, odbywała się na możliwie najwyższym poziomie. Nasze bogate doświadczenie w sprawach z zakresu rozmaitych dziedzin prawa sprawia, że cieszymy się Państwa zaufaniem od lat.
Read More