Day

23 września, 2022
Tymczasowe aresztowanie - Kancelaria Cejrowski Adwokat
Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym stosowanym w polskim prawie karnym. Jest to niezwykle dotkliwe rozwiązanie, po które sięga się w sytuacji, gdy pozostałe środki nie są wystarczające.
Read More
Bezpodstawne wzbogacenie - Kancelaria Cejrowski
Bezpodstawne wzbogacenie zgodnie z art. 405 kodeksu cywilnego odnosi się do osoby, która bez podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby. Jest ona zobowiązana do wydania korzyści w naturze lub, jeśli jest to niemożliwe, do zwrotu jej wartości. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o bezpodstawnym wzbogaceniu?
Read More