Day

9 stycznia, 2023
Prawa pacjenta - jak zgłosić skargę? - Kancelaria Cejrowski
Prawa pacjenta są zbiorem praw, które każdy z nas powinien dobrze znać. Są one zawarte nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skupmy się zatem na podstawowych prawach pacjenta, które każdemu z nas przysługują. Ile...
Read More
Kontakty z dzieckiem - Kancelaria Cejrowski - adwokat rodzinny
Kontakty z dzieckiem po rozwodzie są jedną z najbardziej konfliktowych kwestii pomiędzy rodzicami dziecka lub opiekunami małoletnich. W sytuacji, kiedy nie mogą się oni porozumieć w tej kwestii samodzielnie, można ją uregulować na drodze sądowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zarówno zasady kontaktów, jak i przesłanki do ich ograniczenia, a nawet zakazu.  Czym są kontakty...
Read More