Day

20 maja, 2023
Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Co grozi za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu?
Read More
Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest jednym ze środków karnych wskazanych w art. 39 kodeksu karnego. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.
Read More