Day

10 marca, 2024
Prawo do obrony zostało zagwarantowane już w Konstytucji RP – Każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w  szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
Read More