Day

24 marca, 2024
Zatarcie skazania to pojęcie regulowane przez przepisy kodeksu karnego, które wskazują, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu zostaje usunięty z rejestru skazanych. Z artykułu dowiedzą się Państwo także, jakie wyróżniamy przesłanki zatarcia skazania oraz, na czym polega wyłączenie zatarcia skazania.
Read More