Kara za spowodowanie wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu

Kara za spowodowanie wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu

Spowodowanie wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu wiąże się z koniecznością poniesienia konsekwencji prawnych takiego czynu. Jednak skutki zależą od kwalifikacji danego zdarzenia. Uszczerbek może zostać spowodowany umyślnie lub nieumyślnie oraz mieć lekki, średni lub ciężki charakter. 

Ciężki, średni i lekki uszczerbek na zdrowiu — artykuł 156 Kodeksu karnego 

Artykuł 156 Kodeksu karnego wskazuje, jakie postaci może mieć ciężki uszczerbek na zdrowiu. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami polega przede wszystkim na: 

  • pozbawieniu człowieka mowy, słuchu, wzroku, zdolności płodzenia; 
  • spowodowaniu ciężkiego kalectwa; 
  • wycięciu lub innym trwałym uszkodzeniu żeńskiego narządu płciowego. 

Kiedy powstaje średni uszczerbek na zdrowiu? Gdy trwa on powyżej 7 dni, ale jednocześnie nie ma postaci dotyczących ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (wskazanych w art. 156 k.k.). 

O lekkim uszczerbku mówi się, gdy dochodzi do naruszenia czynności narządu ciała lub do rozstroju zdrowia na okres tygodnia lub krótszy. 

Ciężki uszczerbek na zdrowiu k.k.: jaka kara? Działanie umyślne i nieumyślne a konsekwencje popełnienia czynu 

Zgodnie z art. 156 k.k. kara za ciężki uszczerbek na zdrowiu może wynosić od 3 do nawet 20 lat. Wymiar konsekwencji jest bezpośrednio związany z charakterem czynu. Za nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Umyślne spowodowanie wypadku drogowego, a w jego konsekwencji uszczerbku na zdrowiu, będzie się wiązać z poważniejszymi konsekwencjami dla sprawcy. Jeśli konsekwencją zdarzenia okaże się śmierć człowieka, minimalny wymiar kary wyniesie 5 lat. 

Kara za średni i lekki uszczerbek na zdrowiu 

W przypadku doprowadzenia do średniego uszczerbku na zdrowiu trzeba liczyć się z innymi konsekwencjami. W takiej sytuacji sprawca zdarzenia może podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat zależnie od oceny sądu konkretnego zdarzenia. Jeszcze inna kara grozi za doprowadzenie do lekkiego uszczerbku na zdrowiu. W tej sytuacji na sprawcę może zostać nałożona kara grzywny i kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Jeśli sprawca średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu działa nieumyślnie, podlega karze grzywny i ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. 

Odszkodowanie za narażenie życia i zdrowia

Osoba, która dozna szkody w wyniku działania lub zaniechania drugiej osoby, może ubiegać się o odszkodowanie za narażenie życia i zdrowia. Kwota, jaką można uzyskać w takiej sytuacji, zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to charakter poniesionej szkody/straty, na jakie narażono poszkodowaną osobę czy poniesione przez nią koszty leczenia i rehabilitacji. Kwota odszkodowania przyznanego w związku z uszczerbkiem na zdrowiu może wynosić m.in. kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Procedura uzyskania jest złożona, ale pozwala choćby częściowo zrekompensować finansowe i fizyczne skutki zdarzeń, do których doszło.

Kiedy szukać pomocy adwokata? Na czym polega wsparcie prawne po wypadku drogowym? 

Adwokat od wypadków drogowych oferuje wsparcie zarówno ofiarom tego typu czynów, jak i ich sprawcom oraz osobom podejrzanym o popełnienie przestępstwa. Do zadań pełnomocnika należy przedstawienie możliwości wynikających z położenia klienta, w tym tych dotyczących wniesienia prywatnego aktu oskarżenia, zainicjowania procedury ubiegania się o odszkodowanie czy np. opracowania strategii obrony. 

Jakie usługi oferuje adwokat? Wypadek drogowy i związane z nim konsekwencje sprawiają, że w wielu sytuacjach dużym wsparciem jest podstawowa konsultacja prawna. Prawnik po analizie sytuacji i związanych z nią dokumentów przedstawi mocodawcy dostępne możliwości  i zaproponuje konkretną strategię działania. W razie potrzeby będzie również reprezentować interesy klienta w sądzie lub w negocjacjach związanych z odszkodowaniem. Opracuje niezbędne dokumenty i zadba o merytoryczne przygotowanie klienta do rozpraw.   

Inne wpisy