Category

Porady prawne
Zaprzeczenie ojcostwa to nic innego jak orzeczenie sądu stwierdzające, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka. Sprawy tego typu wcale nie są rzadko spotykane. Z tego artykułu dowiecie się, jaki jest termin na zaprzeczenie ojcostwa i czy dla wszystkich jest taki sam? Odpowiemy także na pytanie o to, kto może wnieść o zaprzeczenie ojcostwa oraz...
Read More
Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się zdawać wynajmującemu. Może ono stanowić problem także dla najemcy. Czy przepisy prawa przewidują, w jaki sposób zrobić to skutecznie? Jakie znaczenie ma rodzaj sporządzonej umowy? Co powinno zawierać wypowiedzenie najmu mieszkania?
Read More
Zastrzeżenia do protokołu mają na celu zwrócenie uwagi sądu na uchybienia procesowe, które są powodem do niezwłocznego wszczęcia postępowania naprawczego. Protokół stanowi dowód, że złożone w trakcie rozprawy wyjaśnienia i oświadczenia, jak również rozstrzygnięcia zostały udokumentowane zgodnie z faktycznym przebiegiem sprawy. Ma to na celu ochronę interesu stron procesu.
Read More
Adwokat Starogard Gdański, to jedno z popularniejszych wyszukiwań, kiedy potrzebna jest profesjonalna pomoc prawna. W takiej sytuacji często szukamy rozwiązań w internecie, kierując się opiniami i popularnością danej kancelarii. Zawsze jednak warto zapoznać się ze stroną adwokata, z której możemy dowiedzieć się więcej na temat jego specjalizacji, doświadczenia oraz mocnych stron. W końcu każdemu z...
Read More
Adwokat Tczew to jedno z najpopularniejszych wyszukiwań, jeśli chodzi o porady prawne w tym mieście. Szukając dobrego adwokata, kierujemy się różnymi względami. Jednak na co konkretnie powinniśmy zwrócić uwagę przy swoim wyborze? Czy jest jakiś klucz, jeśli chodzi o poszukiwanie najlepszej kancelarii w mieście?
Read More
Postępowanie karne jest zespołem norm prawnych, które regulują czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Wszystko to ma na celu nie tylko ustalenie tego, czy zaistniał czyn zabroniony, ale także wykrycie jego sprawcy oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat postępowania karnego?
Read More
Cisza nocna jest to czas powszechnie uznawany między godziną 22 a 6 rano. Nie jest on określony w polskim ustawodawstwie, a wymóg stosowania się do niej wynika jedynie z prawa zwyczajowego. Jest to powszechnie akceptowalna praktyka uznawana przez orzecznictwo sądowe. Co grozi za naruszenie ciszy nocnej?
Read More
Ochrona informacji niejawnych, opisana jest szczegółowo w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych i jest niezmiernie ważna, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa państwa. Informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłyby z punktu widzenia ich interesów niekorzystne. Jak przedstawia się klasyfikacja...
Read More
Kontakty z dzieckiem są nie tylko obowiązkiem, ale i prawem każdego rodzica. Obejmują przebywanie z dzieckiem, a więc odwiedziny i spotkania, a także porozumiewanie się na odległość. Co w sytuacji, kiedy te kontakty są ograniczane przez jednego z rodziców?
Read More
Kiedy spółkę z o.o. można uznać za upadłą? Jakie warunki należy spełnić, by móc sięgnąć po takie rozwiązanie? Jak konkretnie wygląda procedura upadłościowa i jak powinno wyglądać prawidłowo przygotowane pismo?
Read More
1 2 3 6