Category

Porady prawne
Cisza nocna jest to czas powszechnie uznawany między godziną 22 a 6 rano. Nie jest on określony w polskim ustawodawstwie, a wymóg stosowania się do niej wynika jedynie z prawa zwyczajowego. Jest to powszechnie akceptowalna praktyka uznawana przez orzecznictwo sądowe. Co grozi za naruszenie ciszy nocnej?
Read More
Ochrona informacji niejawnych, opisana jest szczegółowo w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych i jest niezmiernie ważna, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa państwa. Informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłyby z punktu widzenia ich interesów niekorzystne. Jak przedstawia się klasyfikacja...
Read More
Kontakty z dzieckiem są nie tylko obowiązkiem, ale i prawem każdego rodzica. Obejmują przebywanie z dzieckiem, a więc odwiedziny i spotkania, a także porozumiewanie się na odległość. Co w sytuacji, kiedy te kontakty są ograniczane przez jednego z rodziców?
Read More
Kiedy spółkę z o.o. można uznać za upadłą? Jakie warunki należy spełnić, by móc sięgnąć po takie rozwiązanie? Jak konkretnie wygląda procedura upadłościowa i jak powinno wyglądać prawidłowo przygotowane pismo?
Read More
Każdy, kto kiedykolwiek miał problemy natury prawnej, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kluczem do sukcesu jest trafienie na profesjonalną pomoc. Jak znaleźć dobrego adwokata, który cieszy się dobrą opinią? Adwokat Gdańsk to jedna z fraz, pod którą znajdziecie naszą kancelarię, która służy Wam pomocą w zakresie wielu dziedzin prawa. Na co warto zwracać...
Read More
Zwolnienie dyscyplinarne jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy. Jednak rozwiązanie umowy z winy pracownika bez okresu wypowiedzenia może nastąpić w wyniku naruszenia obowiązków lub innych okoliczności, które szczegółowo opisuje Kodeks pracy. W jakich sytuacjach jest to możliwe?
Read More
Stosunki majątkowe w konkubinacie
Konkubinat jest nieformalnym związkiem dwóch osób. Nie podlega on regulacjom dotyczących małżeństwa i nie stosuje się wobec niego przepisów prawa. Jak kształtują się stosunki majątkowe w konkubinacie? W jaki sposób można zabezpieczyć materialnie partnera na wypadek swojej śmierci? Co w sytuacji, gdy konkubenci nabywają wspólnie majątek i dochodzi do rozpadu związku?
Read More
Zatrzymanie nieletniego - Kancelaria Cejrowski
Kiedy policja może zatrzymać nieletniego oraz kiedy może umieścić go w policyjnej izbie dziecka? W jakich okolicznościach może to nastąpić, a więc jakie są odpowiednie ku temu przesłanki? Co mówi o tym ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich?
Read More
Większość zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem weszło w życie 1 stycznia 2022r. Mają one istotny wpływ na sytuację większości przedsiębiorstw w kraju. O czym konkretnie mowa i co mogą zrobić przedsiębiorcy?
Read More
polski ład pracownicy
Polski Ład wprowadza szereg zmian w polskich przepisach. Jak wpłynie na sytuację pracowników? Co ze składką zdrowotną? Co przyniesie rewolucja w systemie podatkowym? Na wszystkie te pytania znajdziecie odpowiedzi poniżej.
Read More
1 2 3 4 5 8