Podstawowym zadaniem obrońcy w procesie karnym jest obrona interesów swojego klienta, podejmowanie działań wyłącznie na jego korzyść. Obrońca, celem aktywnego udziału w całym procesie karnym wyposażony został w liczne uprawnienia umożliwiające mu aktywny udział w sprawie. Dla przykładu wskazać należy: udział we wszystkich czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonego postępowania, możliwość zadawania pytań świadkom.

Fundament skutecznej obrony w sprawie karnej

Fundamentem każdej skutecznej obrony jest aktywne zachowanie się oskarżonego bądź jego obrońcy, czyli: składanie wniosków dowodowych, formułowanie swojego stanowiska w stosunku do każdego dowodu przeprowadzanego w sprawie oraz umiejętne przedstawianie zasadności swojego stanowiska.

Czasami zdarzają się jednak sprawy, w których najlepszym rozwiązaniem dla oskarżonego jest skorzystanie z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Decyzja w tym zakresie powinna być najlepiej ustalona w porozumieniu z obrońcą w sprawie karnej.

Jeśli Państwo lub ktoś z Państwa bliskich znalazł się w sytuacji, w której potrzebuje pomocy doświadczonego adwokata w sprawie karnej, zapraszamy do kontaktu.

Inne wpisy