Nabycie własności nieruchomości

Nabycie własności nieruchomości - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Nabycie własności nieruchomości/ ruchomości w drodze zasiedzenia a wezwanie Uczestników postępowania w trybie ogłoszenia art. 609 k.p.c.

Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości/ruchomości w drodze zasiedzenia może złożyć każdy zainteresowany. Koniecznym elementem takiego wniosku jest ustalenie i wskazanie Sądowi kręgu Uczestników Postępowania czyli Zainteresowanych.

Zainteresowanym w sprawie jest bowiem każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji.

Zainteresowanymi bezpośrednio udziałem w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości są dotychczasowi właściciele nieruchomości (lub ich spadkobiercy) oraz ten, kto twierdzi, że nabył własność rzeczy przez zasiedzenie.

Pośrednie zainteresowanie i możliwość wzięcia udziału w postępowaniu może dotyczyć np. dzierżawcy, użytkownika bądź właścicieli sąsiednich nieruchomości(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2012 r. sygn. akt I CZ 79/12, por. również postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2015 r. sygn. akt I CSK 82/14 lub postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2004 r. sygn. akt II CK 185/04).

Skutki nie wskazania wszystkich osób zainteresowanych

Jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić wszystkich osób będących zainteresowanymi w sprawie, wówczas orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie.

W orzecznictwie jednoznacznie wskazuje się, że art. 609 § 2 k.p.c. czyli wezwanie przez ogłoszenie stosuje się wtedy, gdy wnioskodawca nie może wskazać osób zainteresowanych, ponieważ są one nieznane, a ustalenie tych osób jest dla niego zadaniem praktycznie niewykonalnym.

Wezwanie uczestników przez ogłoszenie, w sytuacji gdy wnioskodawca nie jest w stanie podać ich danych, ma charakter obligatoryjny. Sąd musi zatem wezwać uczestników przez ogłoszenie.

W ogłoszeniu tym powinny zostać zawarte:

  • dokładne określenie rzeczy,
  • imię i nazwisko posiadacza rzeczy, a jeżeli chodzi o rzeczy ruchome- również jego miejsce zamieszkania.

Ogłoszenie jest umieszczane w piśmie poczytnym na całym terytorium państwa i podane do publicznej wiadomości w sposób jaki jest lokalnie przyjęty w miejscu, gdzie położona jest nieruchomość.

Inne wpisy

Zostaw komentarz