Nowelizacja Kodeksu Karnego

1 października 2023 weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadziła zmiany mające na celu zaostrzenie wiele przepisów. Wśród nich wymienić można m.in. odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Jakie konkretnie zmiany przyniesie nowelizacja kodeksu karnego?

Nowelizacja Kodeksu Karnego – jakie zmiany przyniosła?

Nowelizacja wprowadza m.in. likwidację kary 25 lat pozbawienia wolności. W zamian za toprzepisy przewidują elastyczny wymiar kar od 1 miesiąca do 30 lat pozbawienia wolności.

Kolejną zmianą jest dożywotnie pozbawienie wolności. Wymierzając karę dożywotniego pozbawienia wolności sprawcy za czyn popełniony przez niego po prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 20 lat, Sąd może orzec zakaz warunkowego zwolnienia. Nadto, wymierzając karę dożywotniego pozbawienia wolności, Sąd może orzec zakaz warunkowego zwolnienia sprawcy, jeżeli charakter i  okoliczności czynu oraz właściwości osobiste sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób.

Nowelizacja Kodeksu Karnego przewiduje również zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa, takie jak np.: różnego rodzaju przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, kierowanie grupą terrorystyczną, rozboje, bójki i pobicia, a także spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Reforma wprowadza również wyższe grzywny:

  • 50 stawek – kiedy czyn zagrożony karą pozbawienia wolności nie przekracza roku;
  • 100 stawek – kiedy czyn zagrożony karą pozbawienia wolności nie przekracza 2 lat;
  • 150 stawek – kiedy czyn zagrożony karą pozbawienia wolności przekracza 2 lata.

Ponadto podniesiony został próg dotyczący wykroczenia z 500 zł do 800 zł.

Nowelizacja wprowadza także m.in. zmiany odpowiedzialności karnej nieletnich, czy składania fałszywych oskarżeń o popełnienie przestępstwa.

Inne wpisy