Ochrona znaku towarowego

ochrona znaku towarowego - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Art. 153 Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. reguluje kwestie związane z udzielaniem prawa ochronnego na znak towarowy, kiedy to nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Co jeszcze wynika z powyższej ustawy?

Ochrona prawna znaku towarowego

Udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Udzielenie powyższego prawa stwierdza się poprzez wydanie świadectwa ochronnego. Czas trwania takiego prawa wynosi 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym i uprawniona osoba może wskazać, że jej znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie przy znaku towarowym litery R wpisanej w okrąg.

Na czym polega używanie znaku towarowego?

Zgodnie z art. 154 wspomnianej Ustawy polega w szczególności na:

  • umieszczenie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub jej opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem.
  • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług.
  • posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Obowiązek używania znaku towarowego

Zgodnie z przepisami znak towarowy powinien być używany w ciągu 5 lat od daty jego rejestracji. Należy zaznaczyć, że nieużywanie znaku towarowego w obrocie może być podstawą do jego unieważnienia. Posługiwanie się tym znakiem powinno następować we wszystkich klasach usługowych lub produktowych.

Używanie znaku towarowego nie tylko chroni nas przed konkurencją, ale również dodaje prestiżu i rozpoznawalności przedsiębiorstwa. Ponadto stanowi część jego aktyw niematerialnych, które podlegają dodatkowej wycenie. Warto też podkreślić, że przedsiębiorstwo może czerpać korzyści bezpośrednie, a także pośrednie, dzięki udostępnianiu go innym przedsiębiorstwom.

Inne wpisy

Zostaw komentarz