Podział majątku wspólnego między małżonkami przed rozwodem – czy to możliwe?

Podział majątku wspólnego jest ważną decyzją, przed którą stają małżonkowie. Co do zasady z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, powstaje między małżonkami ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Co zalicza się do majątku wspólnego w małżeństwie?

Do majątku wspólnego małżonków należy między innymi:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z  małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego małżonków,
  3. dochody z majątku osobistego każdego z małżonków.

Podział majątku w trakcie trwania małżeństwa

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

Jedynym wyjściem dla małżonków, którzy chcą dokonać podziału majątku wspólnego bez konieczności przeprowadzania rozwodu jest doprowadzenie do ustania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej jest możliwe poprzez zawarcie odpowiedniej umowy majątkowej małżeńskiej bądź ustanowienie tejże rozdzielności przez Sąd.

Podział majątku wspólnego – umowa majątkowa małżeńska, czyli intercyza

Małżonkowie, podczas czynności u notariusza zawierają umowę majątkową małżeńską. Przestaje wówczas istnieć majątek wspólny, a każdy z małżonków zyskuje prawo do samodzielnego dysponowania składnikami swojego majątku.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

W przypadku braku zgody małżonków na podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej, każde z nich może wnieść o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd. Możliwe jest też ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Adwokat Gdańsk Paweł Cejrowski oferuje pomoc w sprawach majątkowych.

Z chwilą ustania wspólności ustawowej majątkowej, małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego. Przeprowadzenie tej procedury jest możliwe u notariusza – małżonkowie muszą osiągnąć porozumienie bądź w ramach postępowania sądowego.

Inne wpisy