Etapy postępowania karnego

Postępowanie karne - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Postępowanie karne przebiega według określonych etapów. W pierwszej kolejności mamy do czynienia z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa lub dochodzenia. Następnie dochodzi do postępowania głównego przed sądem I instancji, postępowania odwoławczego przed sądem II instancji, a na końcu do postępowania wykonawczego.

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze dzieli się na dwa etapy:

  • postępowanie w sprawie i
  • postępowanie przeciwko osobie.

Z postępowaniem w sprawie mamy do czynienia, kiedy organy ścigania próbują ustalić, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego, a jeśli tak to, kto jest sprawcą.

Z kolei o postępowaniu przeciwko osobie mowa, kiedy zebrane dowody pozwalają na postawienie zarzutu popełnienia czynu zabronionego.

Postępowanie sądowe

Proces przed sądem I instancji rozpoczyna kontrola aktu oskarżenia i przygotowanie do rozprawy. Należy tu zaznaczyć, że istnieje możliwość zwrotu aktu oskarżenia w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia. Następnym etapem jest rozprawa główna, gdzie mamy do czynienia z przewodem sądowym, głosami stron i co najistotniejsze – wydaniem wyroku.

Proces przed sądem II instancji – od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja lub sprzeciw w przypadku wyroku nakazowego. Apelację wnosi się do sądu, który wydał wyrok i należy to zrobić w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jeśli apelacja została wniesiona po terminie, przez niewłaściwą osobę, jest niedopuszczalna z mocy ustawy, może pozostać bez rozpoznania.

Postępowanie wykonawcze

Po wydaniu przez sąd ostatecznego wyroku skazującego niezwłocznie wszczyna się postępowanie wykonawcze. Kary muszą odbywać się w sposób humanitarny i z poszanowaniem godności osoby skazanej. Krótko mówiąc, celem postępowania wykonawczego jest wykonanie rozstrzygnięcia sądu karnego, czyli zasądzonej kary i środków karnych.

Inne wpisy

Zostaw komentarz