Praca w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Zgodnie z Kodeksem pracy z dnia 26 czerwca 1974r. dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Ograniczenie pracy w niedziele i święta

Wykonywana przez pracowników praca w niedziele i święta podlega regulacjom przewidzianym przez przepisy Kodeksu pracy. Wyróżniona jest również lista świąt wolnych od pracy. Należy przy tym zaznaczyć, że jeśli pracownik ma inne wyznanie religijne, może on zwrócić się do pracodawcy o zwolnienie go z obowiązku wykonywania pracy w dniu, w którym wypada święto. Warunkiem jest jednak to, że musi zrobić to na 7 dni przed planowanym świętem. Wniosek nie może zostać odrzucony.

Istnieje lista zawodów, gdzie praca w niedziele i święta jest dozwolona. Naturalnie musi to dotyczyć akcji ratowniczych w celu ochrony życia lub zdrowia, ale także ochrony mienia lub usuwania awarii. Jest to również niezbędne w przypadku przedsiębiorstw, gdzie praca wykonywana jest w ruchu ciągłym. Podobnie rzecz ma się w zakładowych strażach pożarnych, transporcie i komunikacji, czy przy pilnowaniu mienia i ochronie osób.

Na długiej liście wyjątków znajduje się także praca w trybie zmianowym, przy remontach oraz w rolnictwie i hodowli. Nie sposób nie wspomnieć o pracach użyteczności społecznej i na rzecz codziennych potrzeb ludności typu: opieka zdrowotna, hotelarstwo i gastronomia itp.

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta

Pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Natomiast w zamian za pracę w święto przysługuje w ciągu okresu rozliczeniowego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

Inne wpisy

Zostaw komentarz