Pakiet akcyzowy

pakiet akcyzowy - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Z dniem 1 maja 2021 r. w życie weszła ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. obejmuje pakiet kilkunastu rozwiązań uszczelniających system podatku akcyzowego. Co jest celem wdrożenia nowych rozwiązań pakietu akcyzowego?

Ustawa z 30 marca 2021 r. – co przyniosą zmiany?

Wprowadzone zmiany polegają przede wszystkim na tzw. informatyzacji akcyzy, a więc wprowadzeniu obowiązku składania elektronicznych deklaracji akcyzowych, z wyłączeniem tych, które są składane przez osoby fizyczne. Mowa o Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, któremu podlegać mają nie tylko podatnicy, ale także podmioty wykorzystujące wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką akcyzy. Informatyzacja ma usprawnić załatwianie spraw oraz wyeliminować nieprawidłowości związane z opodatkowaniem wyrobów akcyzowych.

Korzyścią wynikającą z nowelizacji wspomnianej ustawy ma być usprawnienie systemu uzyskiwania, a także cofania zezwoleń akcyzowych. Kolejnym atutem jest uszczelnienie systemu poboru akcyzy w zakresie paliw opałowych, jak również tych dotyczących alkoholu etylowego skażonego. Ma to mieć wpływ na redukcję niebezpieczeństwa wynikającego z konsumpcji skażonego alkoholu, który może negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie osób, które go spożywają.

Ponadto uszczelnienie systemu poboru akcyzy dotyczy również paliw żeglugowych, a także samochodów osobowych. Zmiany związane z paliwami żeglugowymi mają na celu ograniczenie oszustw w zakresie paliw zwolnionych z akcyzy na potrzeby statków śródlądowych i rybackich. Natomiast przepisy odnoszące się do samochodów osobowych mają utrudnić ich rejestrację jako samochodów ciężarowych. Wprowadzone zmiany mają na celu łatwiejsze wykrywanie nadużyć, a co za tym idzie ograniczenie tzw. szarej strefy i zwalczania przestępczości związanej z obrotem towarami akcyzowymi.

Kontrola paliwa przeprowadzana pod kątem jego pochodzenia dokonywana jest nie tylko przez Krajową Administrację Skarbową, ale również Inspekcję Handlową.

Inne wpisy

Zostaw komentarz