Prawo ochrony zdrowia – co nowego?

Prawo ochrony zdrowia – Kancelaria Adwokacka Cejrowski

W lipcu 2021 roku w życie weszły zmiany w prawie ochrony zdrowia. Wśród nich pojawił się obowiązek wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, a także raportowanie danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej. Ponadto uruchomiono pilotaż profilaktyki 40 plus oraz zniesiono limity do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jakie jeszcze zmiany dotyczące ochrony zdrowia wprowadzono?

Wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej

Prowadzenie, wymiana i zamieszczanie elektronicznej dokumentacji medycznej na centralnej Platformie P1, stała się obowiązkowa z dniem 1 lipca 2021 roku. Mowa m.in. o dokumentacji związanej z rozpoznaniem choroby, problemach zdrowotnych i wynikach badań. Poza tym, musi również zawierać informacje dla lekarza kierującego do poradni specjalistycznej lub na temat leczenia szpitalnego i rozpoznania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Ustawie o   prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjentów oraz Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zdarzenia medyczne raportowane do Systemu Informacji Medycznej

Zasady wprowadzone od 1 lipca 2021 roku określają szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego, sposób i terminy ich przekazywania do SIM. Dane te są niezbędne do prowadzenia diagnostyki lub leczenia i udostępniane NFZ do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Profilaktyka 40 plus

Profilaktyka 40 plus ma na celu ocenę organizacji i efektywności, objęcia świadczeniobiorców od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najpopularniejszych problemów zdrowotnych. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, a pacjent w jego ramach będzie mógł zrealizować badania jeden raz.

Zniesienie limitów przyjęć do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Zniesienie w limitów ma na celu zwiększenie dostępności przyjęć do lekarzy specjalistów. Dotyczą one wszystkich pacjentów w zakresie porad zachowawczych, zabiegowych oraz kosztownych badań diagnostycznych.

Wprowadzone zmiany w ochronie zdrowia obejmują także zakup kas fiskalnych przez lekarzy, szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach oraz wzrost minimalnych wynagrodzeń w tym sektorze.

Inne wpisy

Zostaw komentarz