Czy istnieje możliwość kontroli pracy zdalnej?

Czy istnieje możliwość kontroli pracy zdalnej? - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Praca zdalna wykonywana jest poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Ustalenie takiej formy umowy może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy z pracownikiem, jak również w jej trakcie. Czy prawo dopuszcza możliwość kontroli pracy zdalnej?

Kontrola pracy zdalnej

Nowelizacja kodeksu pracy przewiduje możliwość kontroli pracy zdalnej przez szefa w miejscu jej wykonywania. Należy jednak pamiętać, że nie może on przy tym naruszać prywatności pracownika oraz innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych pracownika.

Zgodnie z projektowanym przepisem art. 6728 § 8 kodeksu pracy, to pracownik odpowiada za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej.

Niewątpliwie praca w trybie zdalnym jest w pewnym sensie trudniejsza do skontrolowania przez przełożonego. Dużą rolę może tu odgrywać kontrola czasu pracy pracownika, a więc weryfikacja godzin rozpoczynania i kończenia przez niego pracy. Inaczej niż w stacjonarnym trybie, pracodawca nie jest w stanie zweryfikować obecności poprzez, chociażby wpisanie się na listę. W   związku z powyższym, w większości firm opracowywane są zasady, w jaki sposób można odznaczać obecność pracownika. Najczęściej używane w tym celu są systemy informatyczne lub bardziej tradycyjne przesłanie wiadomości e-mail, sms, czy za pomocą innego komunikatora.

Pracodawca kontroluje nie tylko czas pracy, ale również jej efekty. W tym celu stosuje się prowadzenie ewidencji wykonanych czynności wraz z datą i czasem wykonania.

Jeśli istnieje przesłanka dotycząca zapewnienia organizacji czasu pracy umożliwiającej pełne jego wykorzystanie oraz właściwe użytkowanie udostępnionych narzędzi pracy, wówczas może mieć miejsce monitoring poczty elektronicznej pracownika.

Inne wpisy

Zostaw komentarz