NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Wydziedziczenie

Często się słyszy w życiu codziennym, że ktoś zamierza kogoś wydziedziczyć. Oczywistym jest, że każdy kto jest właścicielem jakiegokolwiek majątku może nim zadysponować na wypadek swojej śmierci, powołując do spadku w testamencie wybraną przez siebie osobę. Osoby, które nie zostały powołane do dziedziczenia w testamencie nie dziedziczą zatem po zmarłym, niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują jednak instytucję zachowku, która umożliwia dochodzenie roszczeń o zapłatę przez zstępnych, małżonka i rodziców spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czym jest mobbing? Odszkodowania i kary.

W ostatnich latach bardzo dużo mówi się o prawach pracownika oraz mobbingu w miejscu zatrudnienia. Mimo to wiedza posiadana przez wielu z nas daleka jest od rzetelnej, a wokół wymienionych tematów narosło sporo mitów. Czym tak naprawdę jest mobbing i jakie kary grożą za jego stosowanie?

CZYTAJ WIĘCEJ

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.

Orzeczenie rozwodu wiąże się zazwyczaj z koniecznością podziału majątku wspólnego małżonków.  Sąd rozpoznający sprawę rozwodową może, na wniosek jednego z małżonków, w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jednakże tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Odwołanie darowizny jest stale poruszanym w praktyce tematem. Zdarza się bowiem, że osoby w podeszłym wieku, niekiedy zbyt pochopnie, podejmują decyzję o darowiźnie najczęściej nieruchomości, która stanowi dorobek ich życia i w której sami zamieszkują. Następnie wskutek różnych życiowych perturbacji próbują darowiznę odwołać. W obiegowych opiniach, zdaje się panować przeświadczenie, że odwołanie darowizny jest proste i możliwe w każdym czasie. Niestety, nic bardziej mylnego. Przepisy kodeksu cywilnego różnicują możliwość odwołania darowizny od tego, czy została już ona wykonana, czy też nie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Roszczenia w przypadku śmierci osoby bliskiej w następstwie wypadku

W przypadku śmierci osoby bliskiej w następstwie wypadku, wobec jego sprawcy przysługuje szereg roszczeń, które można dochodzić bezpośrednio od niego lub jego ubezpieczyciela.

CZYTAJ WIĘCEJ

Odpowiedzialność za szkody na osobie

Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, a także na innych naruszeniach takich jak, pozbawienie życia, pozbawienie wolności, naruszeniu dóbr osobistych człowieka. Należy przez nią rozumieć zatem uszczerbek, jakiego doznał poszkodowany, przy czym uszczerbek ten może mieć charakter majątkowy (np. uszkodzony pojazd) lub niemajątkowy (ból, cierpienie).

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiedzenie nieruchomości rolnych według nowych przepisów

Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw dokonano licznych modyfikacji przepisów odnoszących się do możliwości nabywania i zbywania nieruchomości rolnych, o czym szeroko rozpisywano się w mediach. Wśród tych zmian znalazły się także przepisy o nabywaniu własności nieruchomości rolnych przez zasiedzenie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Podrobienie podpisu

Spotkać się można dość często z sytuacją, gdy jakaś osoba podpisuje się czyimś imieniem i nazwiskiem, wystawiając przykładowo fakturę, czy też odbierając korespondencję, a nawet zawierając umowę. Podobnie zresztą, zdarza się czasem usłyszeć czyjeś stwierdzenie „podpisz się za mnie”. W opinii wielu osób, działanie takie, szczególnie za czyjąś zgodą, nie wydaje się niczym szczególnie nagannym. Nic bardziej mylnego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Umowy konsumenckie – najważniejsze kwestie

Wszyscy jesteśmy konsumentami. Codziennie podejmujemy mniej lub bardziej rozsądne decyzje zakupowe i zawieramy umowy. Powinniśmy zatem dobrze znać swoje prawa i obowiązki. W niniejszej publikacji poruszymy tematy zawierania umów konsumenckich, sposobów egzekwowania praw przysługujących konsumentowi oraz bezpieczeństwa zakupów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Od 15 lipca 2016 roku obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania unikania opodatkowania. Podstawowym instrumentem służącym temu celowi jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ziemia rolna nadal niesprzedawalna ?

Od 30 kwietnia 2016 roku obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawą z dnia 6 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece dokonano pewnej nieznacznej korekty rygorystycznych przepisów.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nabywanie nieruchomości rolnych po nowemu

W dniu 14 kwietnia 2016 roku Sejm RP uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wśród tych niektórych, zmienionych ustaw znajduje się ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, regulująca między innymi prywatny obrót ziemią rolną. Nowe przepisy tej ustawy zaczęły obowiązywać od dnia 30 kwietnia 2016 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl