Tag

postępowanie adopcyjne
adopcja, kancelaria Cejrowski
Adopcja nazywana również przysposobieniem dziecka uregulowana jest w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Co warto wiedzieć o postępowaniu adopcyjnym?
Read More

Najnowsze komentarze