Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, wobec których wierzyciel nie może wyegzekwować spłaty zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej służy oddłużeniu danej osoby poprzez umorzenie całości lub części jej długów. Naturalnie dotyczy to wyłącznie zobowiązań zaciągniętych przed ogłoszeniem upadłości. „Celem postępowania jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli (np. banków, firm pożyczkowych, itp.)”. Oznacza to, że środki uzyskane z likwidacji majątku mają służyć zaspokojeniu potrzeb wszystkich wierzycieli, którzy w stosownym czasie powiadomili o zadłużeniu wobec nich.

Postępowanie upadłościowe może być wszczęte zarówno na wniosek dłużnika jak również wierzyciela. Zgłasza się go na stosownym wniosku, zgodnie ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Zadaniem sądu jest podjęcie dezycji o tym, które długi mogą ulec umorzeniu, a które należy spłacić według ustalonego przez niego planu (harmonogramu spłat wierzycieli).

Ogłoszenie upadłości sprawia, że majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłości, którą rozporządza wyznaczony przez sąd-syndyk. Rodzi to określone obowiązki dłużnika, którego upadłość dotyczy.

Do obowiązków upadłego należy miedzy innymi wskazanie i wydanie syndykowi całego swojego majątku, a także dokumentacji dotyczącej majątku i rozliczeń. W przypadku niedochowania nałożonych obowiązków postępowanie upadłościowe może zostać umorzone.

Inne wpisy