Warunkowe umorzenie postępowania- jazda pod wpływem alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania- jazda pod wpływem alkoholu - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu jest możliwe, jeśli sąd uwzględni wiele czynników. Jak i kiedy można się o nie starać, a także jakie korzyści wynikają z warunkowego umorzenia postępowania?

Jazda pod wpływem alkoholu – kiedy o niej mowa?

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.

Z kolei stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu

Starając się o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu, należy złożyć do sądu odpowiednie dokumenty. Jakie okoliczności sprzyjają rozpatrzeniu wniosku na naszą korzyść? Przede wszystkim, jeśli osoba starająca się o warunkowe umorzenie nie była wcześniej karana za umyślne przestępstwa. Kolejnym czynnikiem jest niska zawartość alkoholu w organizmie podczas popełnionego czynu. Pod uwagę brany jest również dotychczasowy styl życia pozwalający przypuszczać, że osoba będzie przestrzegać prawa. Niewątpliwie na naszą korzyść będzie wykazanie niskiej społecznej szkodliwości czynu.

Wniosek należy zgłosić w formie pisemnej już na etapie postępowania przygotowawczego. W sytuacji, gdy zostanie on odrzucony, należy sporządzić wniosek ponownie i skierować go bezpośrednio do sądu. Jeśli sąd przychyli się do naszego wniosku, kierowca pozostaje osobą niekaraną. Sąd może nałożyć na kierowcę środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres maksymalnie 2 lat. Natomiast istnieje możliwość, że skróci ten okres lub całkowicie od niego odstąpi. Sąd może także orzec niższe świadczenia pieniężne wobec sprawcy.

Inne wpisy

Zostaw komentarz