Warunkowe umorzenie postępowania – jazda pod wpływem alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania- jazda pod wpływem alkoholu - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu jest możliwe, jeśli sąd uwzględni wiele czynników. Jak i kiedy można się o nie starać, a także jakie korzyści wynikają z warunkowego umorzenia postępowania?

Jazda pod wpływem alkoholu – kiedy o niej mowa?

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.

Z kolei stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu

Starając się o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu, należy złożyć do sądu odpowiednie dokumenty. Jakie okoliczności sprzyjają rozpatrzeniu wniosku na naszą korzyść? 

Kryteria do warunkowego umorzenia postępowania:

  • niska zawartość alkoholu w organizmie podczas popełnionego czynu,
  • osoba starająca się o warunkowe umorzenie nie była wcześniej karana za umyślne przestępstwa,
  • dotychczasowy styl życia pozwala przypuszczać, że osoba starająca się o warunkowe umorzenie będzie przestrzegać prawa,
  • niska społeczna szkodliwość czynu,
  • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości.

Kiedy można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania?

Warunkowego umorzenia postępowania nie stosuje się do sprawców przestępstw zagrożonych karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. O warunkowe umorzenie postępowania mogą się natomiast ubiegać osoby spełniające wyżej wymienione kryteria. Warunkowe umorzenie postępowania oznacza, że orzeczenie nie stanowi skazania, a więc zgodnie z prawem pozostajesz osobą niekaraną.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Wniosek należy zgłosić w formie pisemnej już na etapie postępowania przygotowawczego. W sytuacji, gdy zostanie on odrzucony, należy sporządzić wniosek ponownie i skierować go bezpośrednio do sądu. Jeśli sąd przychyli się do naszego wniosku, kierowca pozostanie osobą niekaraną. Sąd może nałożyć na kierowcę środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres maksymalnie 2 lat. Natomiast istnieje możliwość, że skróci ten okres lub całkowicie od niego odstąpi. Sąd może także orzec niższe świadczenia pieniężne wobec sprawcy. 

Zwrot prawa jazdy po umorzeniu postępowania zależy od wydanej decyzji sądu – jeśli sąd zastosuje środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na określony czas, zwrot prawa jazdy będzie możliwy dopiero po upływie tego terminu.

Jeśli sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów, można złożyć wniosek się o tzw. blokadę alkoholową, czyli montowane w pojeździe urządzenie, które blokuje silnik, jeśli kierowca jest nietrzeźwy. O blokadę alkoholową można wnioskować po upływie połowy okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku zakazu dożywotniego o blokadę można wystąpić po 10 latach od orzeczenia.

Warunkowe umorzenie postępowania – pomoc adwokata

Kancelaria Adwokacka Gdańsk – Cejrowski zajmuje się sprawami o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu. Przeanalizujemy Twoją sprawę i przekażemy profesjonalny wzór – wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Sprawdzimy, czy spełniasz kryteria do warunkowego umorzenia, pomożemy wypełnić i złożyć wniosek, zapewnimy najlepsze porady prawne oraz będziemy Cię reprezentować przed sądem.

Inne wpisy

Zostaw komentarz