Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Otwarte dane publiczne to dane instytucji i urzędów, z których każdy obywatel może korzystać. Służą społeczeństwu, a zwłaszcza przedsiębiorcom do realizacji własnych celów czyli rozwijania działalności gospodarczej lub w celach badawczych. Ustawa o otwartych danych publicznych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego została podpisana 19 sierpnia 2021 r.

Otwarte dane publiczne – wdrożenie dyrektywy UE

Wdrożenie wyżej wymienionej ustawy wynika z przyjęcia dyrektywy 2019/1024/UE, która ma na celu aktualizację dotychczasowych ram ustawodawczych związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego. Ponadto chodzi o dostosowanie się do postępujących zmian w dziedzinie technologii cyfrowych.

Co zatem obejmuje ustawa? Przede wszystkim wprowadzenie zasad bezpłatnego udzielania informacji sektora publicznego (poza pewnymi wyjątkami) oraz tryb i sposób ich przekazywania w celu ponownego wykorzystania. Zmodyfikowano zasady dotyczące udostępniania informacji do muzeów, bibliotek i archiwów. Ponadto zmianie uległy zasady udostępniania danych badawczych finansowanych ze środków publicznych.

Wprowadzona ustawa wiąże się z obowiązkiem opracowania polityki otwartego dostępu do danych badawczych finansowanych ze środków publicznych. Nie jest to jednak jedyny obszar zmian, które dotyczą także zasad i trybu udostępniania informacji o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie, a także o wysokiej wartości ze względu na ich przydatność do tworzenia produktów, usług i zastosowań opartych na wykorzystywaniu tych danych.

Wszystkie wprowadzone zmiany mają na celu poprawę jakości informacji sektora publicznego i danych prywatnych oraz metadanych opisujących ich strukturę.

Konsekwencją wejścia ustawy o otwartych danych publicznych w życie, jest wprowadzenie zmian w innych aktach prawnych, a samo dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa UE doprowadziło do wyodrębnienia nowych kategorii informacji sektora publicznego. Mowa o danych o wysokiej wartości, a także danych dynamicznych, czyli takich, które podlegają częstym aktualizacjom. Poszerzeniu uległ również zakres ponownego wykorzystywania.

Inne wpisy

Zostaw komentarz