Zaprzeczenie ojcostwa – co warto wiedzieć?

Zaprzeczenie ojcostwa - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Zaprzeczenie ojcostwa to nic innego jak orzeczenie sądu stwierdzające, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka. Sprawy tego typu wcale nie są rzadko spotykane. Z tego artykułu dowiecie się, jaki jest termin na zaprzeczenie ojcostwa i czy dla wszystkich jest taki sam? Odpowiemy także na pytanie o to, kto może wnieść o zaprzeczenie ojcostwa oraz na czym polega postępowanie.

Zaprzeczenie ojcostwa – kto może wnieść powództwo?

Co do zasady domniemuje się, że ojcem dziecka jest mąż matki, o czym mówi art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O takiej sytuacji mowa, kiedy dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa lub kiedy urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania, lub unieważnienia małżeństwa.

Życie jednak pisze różne scenariusze, w związku z czym, to domniemanie prawne może zostać obalone. W jaki sposób? W procesie o zaprzeczenie ojcostwa. Pytanie brzmi, kto może wnieść w takiej sytuacji powództwo o zaprzeczenia ojcostwa? Poniżej znajdziecie na to odpowiedź.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść mąż matki, matka dziecka, dziecko po osiągnięciu pełnoletności a także prokurator. Każdemu z nich jednak przysługują inne terminy na wniesienie sprawy, więc warto to głębiej przeanalizować.

Zaprzeczenie ojcostwa – terminy

Jeśli chodzi o terminy złożenia wniosku o zaprzeczenia ojcostwa, to są one różne w zależności od tego, kto wnosi powództwo. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.

Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku rok od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a jeżeli przedstawiciel ustawowy dowiedział się, że dziecko nie pochodzi od męża matki, po upływie tego terminu – rok od dnia, w którym dowiedział się o tej okoliczności.

Warto dodać, że w celu wykazania, że mąż matki nie jest ojcem dziecka najpewniej należy wykonać badania DNA. Nie jest to jednak konieczne, jeśli można udowodnić, że np. mąż był za granicą, kiedy ta zaszła w ciążę.

Inne wpisy

Zostaw komentarz