Cisza nocna w polskim prawie

Cisza nocna w Polsce – Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Cisza nocna jest to czas powszechnie uznawany między godziną 22 a 6 rano. Nie jest on określony w polskim ustawodawstwie, a wymóg stosowania się do niej wynika jedynie z prawa zwyczajowego. Jest to powszechnie akceptowalna praktyka uznawana przez orzecznictwo sądowe. Co grozi za naruszenie ciszy nocnej?

Cisza nocna jako czas regulowany wewnętrznie

Pojęcie ciszy nocnej regulowane jest m.in. przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej, która ustanawia ją w swoim regulaminie. Istnieje jednak regulacja w kodeksie wykroczeń, a mianowicie art. 51§1 – „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Ponadto art. 144 kodeksu cywilnego reguluje stosunki sąsiedzkie i stanowi, że „właściciel nieruchomości, wykonując swoje prawo, powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich”.

Zakłócenie ciszy nocnej – co powinniśmy wiedzieć

Obowiązująca w godzinach 22 – 6 rano zapisana jest nie tylko w regulaminach spółdzielni, ale także wspólnot mieszkaniowych kamienic, bloków i domów na osiedlach zamkniętych. Jest to znaczące z punktu widzenia stosunków sąsiedzkich, wzajemnego funkcjonowania na określonym obszarze. Przyjmuje się, że w tym czasie poziom hałasu nie powinien przekraczać 60 dB.

Zgłoszenie zakłócania ciszy nocnej na policję

W przypadku naruszenia ciszy nocnej można taki fakt zgłosić na policji lub wzywając straż miejską, które podejmą interwencję, gdyż służby te zobowiązane są do przyjmowania takich zgłoszeń.

Warto zaznaczyć, że cisza nocna może być wyznaczona w innych godzinach niż między 22 a 6 rano. Wszystko zależy od wewnętrznych regulacji, dlatego mieszkańcy powinni zapoznać się ze swoim regulaminem, gdyż każdy z nich może się różnić.

Czym jest zakłócenie ciszy nocnej?

Za zakłócenie ciszy nocnej rozumie się sytuacje, które powodują dyskomfort oraz zakłócają wypoczynek lokalnej społeczności o konkretnych godzinach. Może być to krzyk, hałas, głośna muzyka lub inne zachowanie, które przekracza „dopuszczalną” ilość decybeli. Uznaje się, że poziom hałasu w strefie zamieszkania nie powinien przekraczać od 50 do 60 dB.

W przepisach nie ma też bezpośrednio określonego stanowiska co do remontu, a mianowicie w jakich godzinach dopuszczalne jest jego przeprowadzanie. Jednak wspomniany już art. 144 kodeksu cywilnego wskazuje, że właściciel mieszkania powinien wstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Kary za zakłócanie ciszy nocnej

Karą za zakłócenie ciszy nocnej może być mandat, który może wynieść od 20 do nawet 5000 złotych. Jednak to nie jedyny rodzaj kary, może nim być także ograniczenie wolności na okres jednego miesiąca, a w najostrzejszych przypadkach – kara pozbawienia wolności poprzez umieszczenie w areszcie przez okres od 5 do 30 dni.

Inne wpisy

Zostaw komentarz