Jakie zmiany przynosi Polski Ład dla przedsiębiorców?

Zmiany w Polskim ładzie - co to oznacza dla przedsiębiorców - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Większość zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem weszło w życie 1 stycznia 2022r. Mają one istotny wpływ na sytuację większości przedsiębiorstw w kraju. O czym konkretnie mowa i co mogą zrobić przedsiębiorcy?

Co się zmienia w związku z nowymi przepisami?

Po pierwsze składka zdrowotna, a konkretnie zmiany w jej rozliczaniu. Tymczasem nowe przepisy stanowią, że przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do faktycznego dochodu. Z kolei opłacający ryczałt – w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskanych przychodów. Oznacza to, że miesięczna składka zdrowotna (w skali podatkowej) wyniesie 9% dochodu, ale nie mniej niż 270,90 zł. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z podatkiem liniowym – będzie to 4,9% dochodu, również nie mniej niż 270,90 zł.

Kolejna zmiana to podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tyś. zł. i podniesienie progu podatkowego do 120 tyś. zł. powyżej którego obowiązuje 32% stawka PIT.

W przypadku przedsiębiorców ulga dla klasy średniej ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do rozliczających się według skali podatkowej i są nią objęci ci z nich, którzy nie przekraczają kwoty 13 tyś. zł.

Wprowadzone zostały różengo rodzaju ulgi dla przedsiębiorców m.in. na działalność badawczo-rozwojową oraz IP Box, z których mogą korzystać równolegle. Ponadto Polski Ład wprowadza także ulgę na prototyp oraz ulgę na robotyzację przemysłową. Na tym jednak nie koniec – mowa o wsparciu dla innowacyjnych pracowników.

Co z zatrudnianiem na czarno? Kiedy taka sytuacja wyjdzie na jaw, pracodawca będzie musiał zapłacić odpowiednie podatki i składki. Dodatkowo poniesie on stosowną karę finansową., która będzie wynosić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy ujawniony miesiąc.

Kolejną zmianą jest zwiększenie liczby podmiotów, które będą miały możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CITu. A sam CIT estoński nie będzie podlegał kryterium przychodowemu.

Wśród zmian znalazły się także m.in. Zmiany terminów dotyczących sprawozdań i rozliczeń.

Inne wpisy

Zostaw komentarz