Kary za grę na nielegalnych automatach

Kary za grę na nielegalnych automatach - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Legalna gra na automatach hazardowych może odbywać się wyłącznie w salonach gier na automatach Totalizatora Sportowego Sp. z o.o lub w kasynach, które posiadają koncesję. W innym przypadku jest to nielegalne i stanowi przestępstwo skarbowe. Jakiej karze podlega?

Kary za udział w nielegalnych grach hazardowych

Zgodnie z przepisem art. 109 Kodeksu karnego skarbowego udział w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych, lub warunkom koncesji, lub zezwolenia stanowi przestępstwo skarbowe, zagrożone karą grzywny do 120 stawek dziennych.

Z kolei, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kks – wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa-720. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Warto zaznaczyć, że za grę na nielegalnych automatach i obstawianie u nieautoryzowanego bukmachera internetowego grożą takie same kary. Z kolei nie do końca rozstrzygnięta jest kwestia związana z grą na tzw. Quizomatach. Nie jest bowiem do końca przesądzony status prawny tej maszyny, wobec czego to Minister Finansów rozstrzyga, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automacie.

Gra hazardowa odnosi się do gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. Karze podlega samo granie na nielegalnym automacie, bez konieczności wygrania jakiejś kwoty.

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, kara przysługuje również za pożyczenie automatów do gier, co pomaga stworzyć odpowiednie warunki do łamania prawa.Tak należy ocenić udostępnienie urządzeń innemu podmiotowi w celu prowadzenia z ich użyciem działalności związanej z prowadzeniem gier hazardowych miejscu powszechnie dostępnym, w zamian za czynsz dzierżawy. Odnosi się to również do czynności związanych z serwisowaniem tych automatów w celu udostępniania gier poza kasynem.

Inne wpisy

Zostaw komentarz