Prawa konsumenta – zmiany do Ustawy

Prawa konsumenta – zmiany do Ustawy - Kancelaria Cejrowski

Prawa konsumenta są zbiorem przysługujących praw, zawartych w różnych aktach normatywnych, które mają na celu ochronę konsumenta w gospodarce rynkowej. Jakie zmiany przewiduje projekt? Co powinien wiedzieć konsument? Jak zmieniają się jego prawa? Na te i inne pytania, znajdą Państwo odpowiedź w naszym artykule.

Prawa konsumenta – co się zmienia?

Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem. Chodzi o bardziej skuteczne egzekwowanie oraz unowocześnienie przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Prawa konsumenta – najważniejsze, proponowane rozwiązania:

– zapewniona zostanie większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach on-line,
tj. wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych, w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych, uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów,

– do 30 dni wydłużony zostanie termin na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę,

– doprecyzowane zostaną zasady informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen,

– wprowadzona zostanie możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Co istotne, zgłoszone na obecnym etapie poprawki do nowelizacji Ustawy o prawach konsumenta mają m.in. znosić odpowiedzialność przedsiębiorcy za brak zgodności towaru z umową w sytuacji, kiedy konsument (najpóźniej w chwili zawarcia umowy) został o tym poinformowany i ten fakt zaakceptował.

Nadto, zgłoszone poprawki przewidują również zmiany w odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową – zgodnie z którymi „przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak określonej cechy towaru„.

Prawa konsumenta, o których mowa, mają na celu polepszenie sytuacji konsumentów w różnych obszarach. Wprowadzone dyrektywy – cyfrowa i towarowa – mają także przyczynić się do prawidłowego funkcjonowania rynków w Unii Europejskiej.

Inne wpisy