Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to takiego?

Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to takiego? - Kancelaria Cejrowski

Społeczna odpowiedzialność biznesu to według definicji strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – co musisz wiedzieć?

Wytyczne w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu wynikające z normy ISO 26000, przedstawiają się następująco:

  • prawa człowieka np. udzielanie pomocy w działaniach niezgodnych z prawem, rozpatrywanie skarg, walka z dyskryminacją, fundamentalne zasady i prawa w pracy;
  • praktyki z zakresu pracy np. ochrona socjalna, dialog społeczny, BHP, szkolenia w miejscu pracy;
  • środowisko np. zapobieganie zanieczyszczeniom;
  • uczciwe praktyki operacyjne np. przeciwdziałanie korupcji, uczciwa konkurencja;
  • zagadnienia konsumenckie np. uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje;
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej np. edukacja i kultura, czy tworzenie miejsc pracy.

W skrócie mówiąc, chcąc nawiązać relacje biznesowe z przedsiębiorstwem, które wdrożyło narzędzie, takie jak społeczna odpowiedzialność biznesu, wówczas sami musimy działać zgodnie z tymi wartościami. Możemy być pewni, że firma, która rządzi się tymi zasadami, odpowiednio zweryfikuje to, czy spełniamy pożądane przez nią standardy.

Należy zaznaczyć, że taki sposób zarządzania firmą wedle zasad zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – w znacznie większym stopniu uwzględnia nie tylko interesy społeczne, ale także aspekty środowiskowe. Nie sposób nie wspomnieć o relacjach z pracownikami, które ta strategia zarządzania również określa. Co za tym idzie – w firmie mamy do czynienia z kształtowaniem się zrównoważonego rozwoju zarówno ekonomicznego, jak i społecznego firmy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu zdecydowanie ma wpływ na umocnienie się pozycji przedsiębiorstwa na rynku. To, co przemawia za tym typem zarządzania firmą to również pozytywny i dobrze kojarzący się wizerunek zbudowany w oparciu o wartości etyczne oraz działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska, co w jest bardzo mile widziane. Trudno nie wspomnieć także o przyjaznym środowisku pracy, co jest niezwykle ważne nie tylko dla pracowników, ale również dla potencjalnych kandydatów.

Inne wpisy