Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Co grozi za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu?

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu – konsekwencje

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym jazda po alkoholu może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo lub wykroczenie. Kwalifikacja czynu jest uzależniona od stężenia substancji we krwi lub w wydychanym powietrzu. Jakie konsekwencje grożą za wykroczenia, a jakie za popełnienie przestępstwa? Czy i w jaki sposób można złagodzić karę za kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu – przestępstwo czy wykroczenie? 

Wykroczeniem jest prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, czyli gdy we krwi znajduje się 0,2–0,5 promila lub gdy zawartość alkoholu wynosi 0,1–0,25 mg na 1 dm3 wydychanego powietrza. Z kolei przestępstwo to kierowanie autem w stanie nietrzeźwości, czyli wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila bądź zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza jest większa niż 0,25 mg.

Od kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem? Zgodnie z powyższymi zasadami, jest tak od momentu, w którym stężenie alkoholu we krwi osoby kierującej pojazdem przekroczy 0,5 promila.

Mianem pojazdu mechanicznego określa się pojazd poruszający się ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym, wyposażonym w silnik.

Jakie są konsekwencje jazdy po alkoholu? 

Konsekwencje jazdy po alkoholu będą się różnić w zależności od tego, czy czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie, czy jako przestępstwo. Kierowanie pod wpływem alkoholu należy jednak ocenić zasadniczo jako czyn nieodpowiedzialny i stwarzający zagrożenie dla samego kierującego oraz innych uczestników ruchu. Jakie kary przewiduje ustawodawca za wykroczenie, a jakie za przestępstwo?

Kara za prowadzenie po alkoholu – wykroczenie

Zgodnie z art. 87 § 1 k.w. kara za prowadzenie po alkoholu, a konkretnie w stanie po użyciu alkoholu, to areszt lub grzywna nie niższa niż 2500 złotych. Osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, która prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż pojazd mechaniczny, podlega karze aresztu bądź karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych. W przypadku kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie po użyciu alkoholu orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Za środki działające podobnie do alkoholu uważa się opiaty, amfetaminę i jej analogi, kokainę, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny.

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W orzeczeniu określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.

Jazda pod wpływem alkoholu – przestępstwo

Z art. 178a k.k. wynika, że jazda w stanie nietrzeźwości może mieć następujące konsekwencje:

  • karę grzywny;
  • zobowiązanie do zapłaty co najmniej 5000 złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
  • zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas;
  • karze ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat, a w przypadku sprawców skazanych wcześniej za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości – od 3 miesięcy do 5 lat.

Kary są wymierzane przez sąd.

Czy złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu jest możliwe?

Dopuszczalna liczba promili sprawia, że w niektórych sytuacjach jazda samochodem po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu (dopuszczalne promile) nie będzie ani wykroczeniem, ani przestępstwem. Co zrobić, jeśli jednak dojdzie do kierowania w stanie po użyciu alkoholu lub u kierowcy stwierdzi się stan nietrzeźwości i zostanie on zmuszony do poniesienia konsekwencji?

Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu będzie możliwe np. w przypadku dobrowolnego poddania się karze czy w związku z warunkowym umorzeniem postępowania, do którego może dojść między innymi gdy sąd oceni winę i społeczną szkodliwość czynu jako nieznaczne, a okoliczności jego popełnienia nie będą budzić wątpliwości.

W sprawach związanych z prowadzeniem pojazdu po alkoholu warto się skonsultować z prawnikiem, aby przygotować strategię postępowania, która umożliwi złagodzenie kary.

Inne wpisy