NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Odmowa przyjęcia mandatu

Odmowa przyjęcia manadatu funkcjonująca w dotychczasowych przepisach jest prawem, z którego obywatele chętnie korzystają. Do tej pory osoba, którą funkcjonariusz chce ukarać mandatem, ma prawo odmówić jego przyjęcia. Jak wówczas wygląda procedura i jakie zmiany proponują rządzący w tej kwestii?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zakaz prowadzenia pojazdów

 

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych, które wymierza się na okres od jednego roku do 15 lat. Służy on zabezpieczeniu uczestników ruchu drogowego przed uczestnikami, którzy stwarzają zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Za jakie czyny stosuje się ten środek karny i na czym polega różnica pomiędzy fakultatywnym a obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pozbawienie praw publicznych

Pozbawienie praw publicznych jest środkiem karnym o charakterze represyjnym. Może być orzekane fakultatywnie w stosunku do sprawcy skazanego na co najmniej 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Ten środek karny jest środkiem terminowym wymierzonym w latach i może zostać orzeczony na okres od roku do 10 lat. Na czym konkretnie polega pozbawienie praw publicznych?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Środki karne

Środki karne zgodnie z definicją są dodatkową dolegliwością wymierzoną sprawcy przestępstwa lub wykroczenia obok lub niekiedy zamiast kary. W kodeksie karnym znajdziemy katalog środków karnych, które mogą zostać nałożone na sprawcę. O jakich konkretnie mowa i jakie pełnią funkcje?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kara na gruncie Kodeksu Karnego

Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego do kar zalicza się grzywnę, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, a także dożywotnie pozbawienie wolności. Przedstawiony katalog kar sąd może wymierzyć w zależności od popełnionego przestępstwa. Poniżej kilka słów na temat rodzajów kar.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Święta Bożego Narodzenia 2020 – obostrzenia

 

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia ze względu na panującą pandemię, będą różniły się od tych, które obchodziliśmy w ubiegłych latach. Na czym polegają aktualne obostrzenia, które obowiązują w Polsce od 28 listopada do 27 grudnia 2020r.?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Apelacja

 

Apelacja zgodnie z definicją prawną jest odwołaniem się od wydanego wyroku. W prawie procesowym jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Kto może ją wnieść i jakie są wymogi formalne?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Odwołanie darowizny

Darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. W jakiej sytuacji przepisy prawa dopuszczają odwołanie darowizny?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Praca zdalna a telepraca

Praca zdalna a telepraca różnią się od siebie. W Kodeksie Pracy znajdziemy uregulowania dotyczące telepracy, których jednak ze względu na pewne cechy, nie można odnosić wprost do pracy zdalnej. Jak zdefiniowane są oba pojęcia, czym się charakteryzują i z czego wynikają różnice między nimi?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska zgodnie z definicją jest rodzajem powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności. Jakie są domniemania prawne w związku ze skargą pauliańską?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Aborcja w Polsce

Aborcja jest zamierzonym zakończeniem ciąży w wyniku zewnętrznej interwencji. W różnych krajach prawo do niej przedstawia się inaczej. W jakich okolicznościach można uznać w Polce aborcję za legalną?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl