NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest osobom z powodu złego stanu zdrowia. Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc się o nią starać? Jaka jest jej wysokość?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo geodezyjne – jakie zmiany przyniesie?

Prawo geodezyjne, a ściślej nowelizacja ustawy ma nieco odbiurokratyzować prace geodezyjne, a co za tym idzie – przyspieszyć prace inwestycyjne. O jakie konkretnie zmiany chodzi przekonamy się w dalszej części artykułu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Stan klęski żywiołowej – z czym się wiąże.

Stan klęski żywiołowej jest jednym z trzech stanów nadzwyczajnych i może zostać wprowadzony po wyczerpaniu zwykłych środków konstytucyjnych. Kto może go wprowadzić i w jakich okolicznościach?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Stan wyjątkowy – co oznacza dla obywateli?

Stan wyjątkowy jest jednym z trzech stanów nadzwyczajnych. Pozostałe dwa to stan wojenny i stan klęski żywiołowej. Jak brzmi jego definicja i z czym się on wiąże?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Tarcza antykryzysowa – propozycje rozwiązań

Sejm uchwalił ustawę będącą częścią tzw. tarczy antykryzysowej. Jeśli Senat ją przegłosuje, 1 kwietnia rozwiązania zostaną wcielone w życie. Jakie przedstawia ona propozycje?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Stan epidemii – z czym się to wiąże?

 

Stan epidemii to sytuacja prawna, powstała, gdy na danym obszarze liczba zachorowań wyraźnie przekracza stan z poprzedniego okresu lub kiedy pojawiają się zakażenia, lub choroby dotychczas niewystępujące. Pozwala to regulować nowe zasady kwarantanny, a także kary za jej łamanie.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Stan zagrożenia epidemicznego – co warto wiedzieć?

 

Stan zagrożenia epidemicznego na obszarze województwa lub jego części ogłasza wojewoda, natomiast na obszarze większym, jest to obowiązkiem ministra zdrowia, w porozumieniu ministra ds. Administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy, przy czym rokuje odzyskanie tej zdoloności. Jakie warunki nalezy spełnić, aby otrzymać świadczenie i ile ono wynosi?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Emerytura - co warto wiedzieć

 

Emerytura w Polsce przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i spełniły określone przesłanki. Co wiemy na temat emerytury przyznawanej z urzędu, a co po innych świadczeniach? Jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na wcześniejszą emeryturę?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Mandat karny

Mandat karny jest uproszczonym trybem postępowania w sprawach o wykroczenia, jak również nakładania grzywny za wykroczenie. Jakie są warunki nałożenia mandatu karnego oraz jakie wyróżniamy rodzaje mandatów?

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo budowlane – propozycje zmian

 

Jakie zmiany w prawie budowlanym przyniesie rok 2020? Parlament zakończył prace nad ustawą, w których zaproponował nowe rozwiązania. Jednym z nich jest deregulacja. Co konkretnie może ulec zmianie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Profil zaufany – co to takiego?

 

Profil zaufany jest elektronicznym podpisem, który daje nam możliwość załatwienia pewnych spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. W jaki sposób można założyć profil zaufany oraz dlaczego warto to zrobić?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl