Tag

sprawy karne
Apelacja to jeden ze środków odwoławczych od wyroku sądu pierwszej instancji, gdy ten nie jest zadowalający dla Strony. Komu i w jakim terminie przysługuje możliwość wniesienia apelacji? Jakie są zakresy zaskarżenia oraz jak przebiega rozprawa odwoławcza? Na te pytanie znajdą Państwo odpowiedź w dalszej części artykułu.
Read More
Podstawowym zadaniem obrońcy w procesie karnym jest obrona interesów swojego klienta, podejmowanie działań wyłącznie na jego korzyść. Obrońca, celem aktywnego udziału w całym procesie karnym wyposażony został w liczne uprawnienia umożliwiające mu aktywny udział w sprawie. Dla przykładu wskazać należy: udział we wszystkich czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonego postępowania, możliwość zadawania pytań świadkom.
Read More

Najnowsze komentarze