Sprawy karne - TAG

Apelacja to jeden ze środków odwoławczych od wyroku sądu pierwszej instancji, gdy ten nie jest zadowalający dla Strony. Komu i w jakim terminie przysługuje możliwość wniesienia apelacji? Jakie są zakresy zaskarżenia oraz jak przebiega rozprawa odwoławcza? Na te pytanie znajdą Państwo odpowiedź w dalszej części artykułu.
Read More