Uciążliwy remont u sąsiada

Uciążliwy remont u sąsiada, zwłaszcza w domu wielorodzinnym może spotkać każdego z nas. Czy możemy coś z tym zrobić? Jak wyglądają kwestie prawne w tym zakresie. Do jakich zasad musi dostosować się lokator, a co zgodnie z przepisami jest niedopuszczalne.

Uciążliwy sąsiad – remont mieszkania w bloku

Każdego lokatora domu wielorodzinnego wcześniej czy później czeka sytuacja związana z remontem u sąsiada. O ile przestrzega on regulaminu spółdzielni, przepisów związanych z tzw. ciszą nocną, a także ogólnie przyjętych zasad społecznych – nie stanowi to większego problemu. Co zrobić jednak, gdy lokator nie ogląda się na innych mieszkańców budynku? Naturalnie na początku najlepiej jest zwrócić uwagę uciążliwemu sąsiadowi, jednak jeśli nie przyniesie to oczekiwanego efektu, nie jesteśmy bezradni wobec takiego zachowania. Na pewno warto jest się zapoznać z regulaminem spółdzielni. Zwyczajowo przyjmuje się, że prace remontowe powinny być wykonywane w godzinach od 8 do 20, jednak każda spółdzielnia może uwzględniać inne widełki czasowe. Regulamin określony przez wspólnotę mieszkaniową z reguły określa również kwestie związane z zabezpieczeniem windy podczas remontu oraz uprzątnięciem klatki schodowej. Ponadto wskazuje on zasady wywożenia gruzu i innych pozostałości remontowych. Regulamin porządku domowego normuje kwestie dotyczące zasad przeprowadzania remontów z uwagi na ogólne oddziaływanie na inne lokale i części wspólne budynku.

Uciążliwy sąsiad a cisza nocna

Zwyczajowo przyjęło się, że tzw. cisza nocna trwa od 22 do 6 rano. Są to jednak indywidualne regulacje ustalane w regulaminie porządkowym spółdzielni mieszkaniowej. Jest to czas przeznaczony na odpoczynek, którego lokatorzy nie powinny zakłócać. Przyjmuje się, że poziom hałasu w strefie zamieszkania powinien utrzymywać się w zakresie 50-60 decybeli.

Dodatkowo art. 51 kodeksu wykroczeń stanowi, że: kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Inne wpisy