Umowa B2B – na czym polega?

umowa b2b - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Umowa B2B jest jedną z umów cywilnoprawnych, która określa relacje pomiędzy minimum dwoma przedsiębiorstwami. Kiedy można taką umowę zawrzeć, co może być jej przedmiotem i jakie płyną z niej korzyści? Odpowiemy również na pytanie, jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy umową B2B a umową o pracę.

Umowa cywilnoprawna B2B

Umowa B2B, czyli business-to-business jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy firmami. Przedmiot umowy B2B zależy od konkretnej sytuacji. W każdej branży przedmiot umowy B2B będzie inny. Przykładowo w branży IT umowa B2B może dotyczyć np. świadczenia usług programistycznych czy testowania oprogramowania

Korzyści wynikające z zawarcia takiego typu umowy to przede wszystkim:

 • niższe koszty związane z zatrudnieniem (składki ZUS);
 • potencjalnie wyższe zarobki;
 • różne formy opodatkowania działalności;
 • indywidualne podejście co do zasad kształtowania odpowiedzialności;
 • mniejszy rygor, jeśli chodzi o rozwiązanie takiej umowy.

Umowa B2B a umowa o pracę

Porównując obie te umowy ciężko nie zauważyć istotnych różnic pomiędzy nimi. Przede wszystkim w przypadku B2B nie mają zastosowania przepisy ochronne, które wynikają z zapisów w kodeksie pracy, m.in.:

 • ograniczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej;
 • gwarancja w zakresie urlopu;
 • kwestie związane z rozwiązaniem umowy i odwołanie się do sądu pracy;
 • ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym;
 • ochrona pracowników związana z rodzicielstwem;
 • ograniczenia w zakresie czasu pracy, godzin nadliczbowych;
 • kwestie dotyczące odprawy.

Wypowiedzenie umowy B2B

Przy umowie B2B z pewnością warto określić zasady związane z rozwiązaniem umowy o pracę. Przede wszystkim, w jaki sposób może zostać rozwiązana i jaki jest okres wypowiedzenia. Zdarzają się jednak przypadki, w których strona chce rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i całą pewnością należy to ustali przy zawieraniu umowy. Ponadto należy ustalić formę oświadczenia o rozwiązaniu umowy oraz zasady postępowania, kiedy do tego dojdzie.

Inne wpisy

Zostaw komentarz