Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest możliwe, jeśli istnieją określone przeszkody małżeńskie, wady oświadczeń woli, czy niedostatki pełnomocnictwa. O jakich konkretnie mowa i czym to skutkuje? Odpowiedzi na te pytanie znajdziecie w tekście poniżej.

Unieważnienie małżeństwa – przeszkody małżeńskie

Do przeszkód małżeńskich zaliczamy nieodpowiedni wiek, w tym przypadku poniżej 18 roku życia. Przy czym w pewnych okolicznościach sąd opiekuńczy może zezwolić kobiecie, która ukończyła 16 lat na zawarcie małżeństwa. Co istotne unieważnienie nie jest skuteczne, jeśli małżonek przed wytyczeniem powództwa osiągnął ten wiek, lub gdy kobieta zaszła w ciążę.

Kolejną przeszkodą małżeńską jest choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, przy czym, jeśli choroba ustała, nie można żądać unieważnienia małżeństwa.

Równie ważną przyczyną jest ubezwłasnowolnienie – jedynie całkowite ubezwłasnowolnienie stanowi przeszkodę małżeńską. Jeśli zostanie ono uchylone, nie stanowi już przyczyny do unieważnienia.

Bigamia także stanowi przeszkodę, która może doprowadzić do unieważnienia.

Unieważnienie małżeństwa – wady oświadczeń woli

Mówiąc o wadach oświadczeń woli, można wyróżnić:

 • błędy co do tożsamości drugiej strony,
 • brak świadomości,
 • wymuszenie małżeństwa poprzez bezprawną groźbę,

Niedostatki pełnomocnictwa – o tym warto wiedzieć

Prawo dopuszcza możliwość zawarcia małżeństwa poprzez pełnomocnika, co jednak może spowodować uznanie takiego związku za nieważny? Przede wszystkim:

 • brak zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika,
 • nieważne pełnomocnictwo,
 • pełnomocnictwo skutecznie odwołane.

Unieważnienia małżeństwa – jakie są skutki?

Unieważnione małżeństwo traktuje się jak takie, które nigdy nie zostało zawarte. Poza tym rodzi to następujące skutki:

 • powrót do poprzedniego nazwiska i stanu cywilnego,
 • ustanie stosunku powinowactwa,
 • ustanie osobistych praw i obowiązków między małżonkami,
 • sąd orzeka o tym, który z małżonków zawarł związek w złej wierze,
 • rozwiązanie kwestii majątkowych między małżonkami,
 • dziecko urodzone w unieważnionym małżeństwie traktuje się za urodzone w małżeństwie, natomiast sąd rozstrzyga kwestie władzy rodzicielskiej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tego zagadnienia, zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego.

Inne wpisy