Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. O jakie konkretnie sytuacje chodzi? Jakie wypadki przy pracy wyróżniamy i jakie są obowiązki pracodawcy podczas wypadku?

Wypadek przy pracy – kiedy o nim mowa?

Zgodnie z ww. przepisami mowa o zdarzeniu, które nastąpiło w związku z pracą podczas, lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych. Może mieć ono również miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia lub w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Na równi z wymienionymi wyżej traktuje się także wypadki, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej, czy choćby szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony.

Jakie wypadki przy pracy wyróżniamy?

W ramach wypadków przy pracy wyróżniamy – wypadek śmiertelny. Mowa o zdarzeniu, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy. Poza tym wyróżniamy także ciężkie wypadki przy pracy. Na ich skutek następują ciężkie uszkodzenia ciała, do których należą m.in.: utrata wzroku, słuchu lub mowy, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna itd. Kolejnym rodzajem jest wypadek zbiorowy, za który uważa się zdarzenie, któremu uległy co najmniej dwie osoby.

Obowiązki pracodawcy podczas wypadku

Do chwili ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku, obowiązkiem pracodawcy jest zabezpieczenie tego miejsca w taki sposób, aby nie zostały do niego dopuszczone osoby niepowołane. Nie mogą być również uruchamiane maszyny i urządzenia (bez wyraźnej potrzeby), jak również dokonywane zmiany położenia maszyn i urządzeń technicznych, czy innych przedmiotów, które spowodowały wypadek. Jest to konieczne do ustalenia okoliczności powstania zdarzenia.

Inne wpisy

Zostaw komentarz