Deklaracja o źródłach ciepła – jak i do kiedy ją złożyć

Deklaracja o źródłach ciepła - Kancelaria Cejrowski

Deklaracja o źródłach ciepła jest obligatoryjna dla wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajdują się źródła ogrzewania o mocy 1 MW. W jaki sposób deklaracja o źródłach ciepła powinna być złożona, a także kiedy upływa termin ?

Deklaracja o źródłach ciepła – Kto i gdzie powinien ją złożyć?

Jak wspominaliśmy powyżej deklaracja o źródłach ciepła jest wymagana od właścicieli budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których źródła ogrzewania osiągają moc 1 MW. Warto zaznaczyć, że nie jest istotny fakt, czy dane budynków jest zamieszkiwany przez domowników, lokatorów itp. czy też stoi pusty. Niezależnie od tego musi być on zgłoszony do odpowiedniego urzędu. O ile posiada przynajmniej jedno (lub więcej) źródło ciepła, musi zostać złożona odpowiednia deklaracja.

Deklarację należy złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Należy w niej zawrzeć takie informacje jak:

 • Dane budynku,
 • Informacje o źródłach ciepła (rodzaj i liczba),
 • Jeśli w budynku jest kocioł lub kotły na paliwo stałe – klasa kotła, liczba, rodzaj używanego paliwa,
 • Dane kontaktowe (imię i nazwisko właściciela, zarządcy budynku, adres zamieszkania, adres budynku, numer telefonu właściciela i adres e-mail).

Konieczne jest złożenie deklaracji o źródłach ciepła i spalania, gdy dotyczy to:

 1. Budynków jednorodzinnych,
 2. Budynków wielorodzinnych, tj, bloków mieszkalnych,
 3. Budynków niemieszkalnych – garaży, szklarni, altan, biur, lokali handlowo-usługowych.

Termin na złożenie deklaracji płynął od 1 lipca 2021 roku i upływa w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Deklaracja o źródłach ciepła – jakie źródła kwalifikują się do zgłoszenia?

 • kocioł grzewczy – gazowy, bojler, podgrzewacz gazowy lub przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • kuchnia węglowa
 • piec kaflowy,
 • wszystkie urządzenia grzewcze na węgiel, drewno, bądź pellet
 • kominek,
 • koza,
 • kolektor słoneczny do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania,
 • ogrzewanie elektryczne w tym bojler elektryczny.
 • kolektor słoneczny do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania
 • pompę ciepła

W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządcy. Właściciele poszczególnych mieszkań w budynku nie muszą tego robić, jeśli budynek posiada wspólnotę lub zarząd.

Jeśli budynek jednorodzinny przypisany jest do dwóch współwłaścicieli wówczas wystarczy, że jeden z nich wywiąże się z tego obowiązku. Nie ma, więc konieczności, by obaj składali deklarację.

Warto zaznaczyć, że najemca budynku nie ma obowiązku samodzielnego zgłaszania deklaracji o źródłach ciepła, gdyż ten obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.

Należy wspomnieć, że ustawodawca wyróżnił dwa rodzaje deklaracji (A i B). Deklaracja A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, z kolei deklaracja B – budynków i lokali niemieszkalnych.

Inne wpisy