NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Praca na cele społeczne przy karze ograniczenia wolności

Praca na cele społeczne jest karą polegającą na wykonywaniu przez skazanego nieodpłatnej, kontrolowanej pracy. Jak wygląda obowiązek pracy na cele społeczne? Czy istnieje możliwość potrącenia z wynagrodzenia u osób już zatrudnionych?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest możliwe, jeśli istnieją określone przeszkody małżeńskie, wady oświadczeń woli, czy niedostatki pełnomocnictwa. O jakich konkretnie mowa i czym to skutkuje?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie jest każdym celowym działaniem lub jego brakiem, skutkującym zaniedbaniem, powodującym krzywdę i cierpienie fizyczne lub psychiczne członka rodziny. Sprawca wykorzystuje swoją przewagę nad ofiarą, naruszając przy tym jej godność, wolność i nietykalność cielesną. Jakie są formy przemocy i z jakiej pomocy mogą skorzystać ofiary?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nieprawidłowa segregacja odpadów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobligowani jesteśmy do prawidłowej segregacji odpadów. Jak wyglądają kary w sytuacji, gdy ktoś nie zastosuje się do tych norm i czy obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa w kontekście domów wielorodzinnych?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zakup wadliwego towaru

Na jakiej podstawie i w jaki sposób można dochodzić rekompensaty za zakup wadliwego towaru? Jaki towar uznaje się za wadliwy? Co chroni klienta przed nieuczciwym sprzedawcą?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności

Zabezpieczenia rzeczowe sprawiają, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem wierzytelności, a wierzyciel dochodzi ich z samego przedmiotu zabezpieczenia. Jakie zabezpieczenia rzeczowe wyróżniamy i czym się charakteryzują?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia ustanowiła na rzecz wierzyciela. O jakich konkretnie zabezpieczeniach mowa?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zabezpieczenia wierzytelności

Zabezpieczenia wierzytelności dzielimy na osobiste i rzeczowe. W artykule odpowiemy m.in. na pytania - czym są wierzytelności, a także jakie rozróżniamy dla nich zabezpieczenia i skąd wiemy, które będą najwłaściwsze?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Rzecznik Praw Konsumenta

Klienci, którzy dostali towar niezgodny z umową nie są pozostawieni sami sobie. W tym przypadku (a także w innych sytuacjach wymienionych w przepisach prawa) mogą liczyć na pomoc Rzecznika Praw Konsumenta. Co to za instytucja i jakie są jej zadania?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Eksmisja

 

Eksmisja jest usunięciem kogoś z zajmowanego lokalu lub nieruchomości. Są to wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do opróżnienia lokalu z osób i rzeczy oraz wydania nieruchomości uprawnionej osobie. Kiedy można eksmitować najemcę lokalu, a kiedy dopuszczalna jest eksmisja z mieszkania własnościowego?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Uprawnienia i obowiązki podejrzanego

Podejrzany jest uczestnikiem postępowania karnego, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie stanowi środek zapobiegawczy, który może być stosowany wobec podejrzanego (oskarżonego) w przypadku wystąpienia określonych w kodeksie postępowania karnego przesłanek. O jakich okolicznościach konkretnie mowa? Ile może trwać tymczasowe aresztowanie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl