NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Pakiet akcyzowy

Z dniem 1 maja 2021 r. w życie weszła ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. obejmuje pakiet kilkunastu rozwiązań uszczelaniających system podatku akcyzowego. Co jest celem wdrożenia nowych rozwiązań pakietu akcyzowego?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Praca w niedziele i święta

Zgodnie z Kodeksem pracy z dnia 26 czerwca 1974r. dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Rewolucja w kodeksie drogowym

Już za kilka dni, bo 1 czerwca w życie wchodzą nowe przepisy drogowe. Nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym, ma przynieść duże zmiany zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Będą one dotyczyć kwestii pierwszeństwa pieszych, ich zachowań na przejściu i nie tylko, ujednolicenia ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym, a także zachowania bezpiecznej odległości na drodze przez kierowców.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie trzeźwości pracownika

Trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy w zakresie badania trzeźwości pracowników. Nowe przepisy dadzą pracodawcom możliwość wyrywkowego i prewencyjnego przeprowadzania badań na obecność alkoholu oraz innych substancji odurzających. Planowane jest także wprowadzenie kompleksowej regulacji, określającej podstawy do niedopuszczenia przez pracodawcę nietrzeźwego pracownika do wykonywania pracy. Jak sprawa wygląda obecnie i co mają przynieść zmiany?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kodeks karny skarbowy – co nowego?

Od 1 maja 2021 roku pojawiły się zmiany w kodeksie karnym skarbowym. Mowa tu przede wszystkim o nowych zasadach postępowania mandatowego, podwyższeniu wysokości kar grzywny i czynnym żalu. Na czym w istocie polegają zmiany, opiszemy w dalszej części artykułu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Postępowanie karne

Postępowanie karne przebiega według określonych etapów. W pierwszej kolejności mamy do czynienia z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa lub dochodzenia. Następnie dochodzi do postępowania głównego przed sądem I instancji, postępowania odwoławczego przed sądem II instancji, a na końcu do postępowania wykonawczego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym etapem procesu karnego. Pozwala ono określić czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi ono przestępstwo. Jakie jeszcze są cele postępowania przygotowawczego, a także jaki jest jego przebieg?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Okoliczności wyłączające winę

Do okoliczności wyłączających winę zalicza się m.in. stan wyższej konieczności, stan niepoczytalności oraz poczytalności ograniczonej. Jakie inne okoliczności pozwalają jeszcze na wyłączenie winy?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Teorie winy

Wina w doktrynie prawa karnego występuje w różnych ujęciach. Mowa tu o teorii psychologicznej wraz, z którą wyróżniono winę umyślną i nieumyślną, jak również teorii normatywnej. Czym charakteryzują się owe teorie i na czym polegają różnice pomiędzy nimi?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Separacja a rozwód

Czym w istocie jest separacja i jakie skutki prawne za sobą niesie? Jakie rozwiązanie jest lepsze dla małżonków, którzy postanowili się rozstać? Na czym polegają różnice i podobieństwa w przypadku rozwodu lub separacji i jak wygląda postępowanie sądowe w przypadku separacji i rozwodu?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Opłata postojowa w strefie płatnego parkowania a mandat

Zapewne ciężko jest znaleźć kierowcę, któremu nigdy nie zdarzyło się zaparkować w strefie płatnego parkowania. Co, jednak jeśli nie uiścił on stosownej opłaty? W jakich okolicznościach jest z tego zwolniony oraz jak powinno wyglądać prawidłowe oznakowanie takiej strefy?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

 

Oszustwo zgodnie z art. 286 kodeksu karnego jest doprowadzeniem innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyzyskania błędu, lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl