Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie - Kancelaria Adwokacka Cejrowski, adwokat rozwodowy

Rozwód z orzeczeniem o winie jest możliwy w sytuacji, gdy jeden z małżonków lub obie strony ponoszą winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Choć z pozoru procedura powinna być łatwa, w przypadku kiedy domniemany winny nie godzi się z decyzją małżonka, sprawa bardzo się komplikuje. Jest to dobre rozwiązanie, gdy polubowne zakończenie małżeństwa nie jest możliwe. Ile może trwać rozwód z orzeczeniem o winie i jakie konsekwencje niesie on za sobą?

Rozwód z orzeczeniem o winie – co warto wiedzieć?

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, że sąd w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie musi wskazać jednego lub obojga małżonków, jako winnych rozpadowi pożycia małżeńskiego. Jest to wyrazem braku porozumienia pomiędzy małżonkami, którzy nie zechcieli zakończyć małżeństwa polubownie, a więc bez orzekania o winie.

Jak należy rozumieć winę za rozpad pożycia małżeńskiego? Chodzi o takie działania jednego z małżonków lub obojga, które prowadzą do naruszenia obowiązków określanych przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, które prowadzą do owego rozpadu. Należy również podkreślić, że zachowanie to musi być przejawem jego złej woli, a nie np. wynikiem choroby. Nie jest jednak konieczne, a by małżonek miał intencje doprowadzenia do rozpadu małżeństwa swoim zachowaniem. Wystarczy, że miał on możliwość przewidzenia skutków swojego postępowania.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

W przypadku, kiedy w wyroku rozwodowym stwierdzona jest wina małżonka, niesie to poważne konsekwencje prawne. Małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa w żadnym wypadku nie może żądać od swojego byłego małżonka alimentów. Dotyczy to także sytuacji, kiedy znajdzie się on w niedostatku. Warto dodać, że małżonek niewinny rozpadu małżeństwa może w każdej sytuacji żądać od winnego eksmałżonka alimentów, nawet jeśli nie znalazł się on w sytuacji pozbawienia środków na pokrycie swoich niezbędnych potrzeb.

O winie może przesądzić wiele różnych czynników, jednak najczęstszym z nich są zeznania świadków, a także prywatnie zebrane materiały (nagrania, korespondencja). Angażowanie świadków i dowodów bywa jednak czasochłonne, a rozprawa potrafi ciągnąć się latami.

Co prawda rozwód z orzeczeniem o winie trwa dłużej niż ten zakończony polubownie przez małżonków, jednak jeśli któryś z małżonków czuje się pokrzywdzony i chce zabezpieczyć swoją przyszłość, daje on możliwość ubiegania się o alimenty od winnego małżonka. Należy jednak zaznaczyć, że żądanie alimentów od byłego współmałżonka nie wpływa w żaden sposób na dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci małżonków. Jeśli, więc wina jednego z małżonków jest oczywista, warto zdecydować się na takie rozwiązanie, należy jednak pamiętać, że żadna taka sytuacja nie należy do najłatwiejszych, a w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, należy uzbroić się w cierpliwość.

Inne wpisy

Zostaw komentarz