Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie - Kancelaria Adwokacka Cejrowski, adwokat rozwodowy

Rozwód z orzeczeniem o winie jest możliwy w sytuacji, gdy jeden z małżonków lub obie strony ponoszą winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Choć z pozoru procedura powinna być łatwa, w przypadku kiedy domniemany winny nie godzi się z decyzją małżonka, sprawa bardzo się komplikuje. Jest to dobre rozwiązanie, gdy polubowne zakończenie małżeństwa nie jest możliwe. Ile może trwać rozwód z orzeczeniem o winie i jakie konsekwencje niesie on za sobą?

Rozwód z orzeczeniem o winie – co warto wiedzieć?

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, że sąd w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie musi wskazać jednego lub obojga małżonków jako winnych rozpadowi pożycia małżeńskiego. Jest to wyrazem braku porozumienia pomiędzy małżonkami, którzy nie zechcieli zakończyć małżeństwa polubownie, a więc bez orzekania o winie.

Jak należy rozumieć winę za rozpad pożycia małżeńskiego? Chodzi o takie działania jednego z małżonków lub obojga, które prowadzą do naruszenia obowiązków określanych przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, które prowadzą do owego rozpadu. Należy również podkreślić, że zachowanie to musi być przejawem jego złej woli, a nie np. wynikiem choroby. Nie jest jednak konieczne, aby małżonek miał intencje doprowadzenia do rozpadu małżeństwa swoim zachowaniem. Wystarczy, że miał on możliwość przewidzenia skutków swojego postępowania.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

W przypadku, kiedy w wyroku rozwodowym stwierdzona jest wina małżonka, niesie to poważne konsekwencje prawne. Małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa w żadnym wypadku nie może żądać od swojego byłego małżonka alimentów. Dotyczy to także sytuacji, kiedy znajdzie się on w niedostatku. Warto dodać, że małżonek niewinny rozpadu małżeństwa może w każdej sytuacji żądać od winnego eksmałżonka alimentów, nawet jeśli nie znalazł się on w sytuacji pozbawienia środków na pokrycie swoich niezbędnych potrzeb.

O winie może przesądzić wiele różnych czynników, jednak najczęstszym z nich są zeznania świadków, a także prywatnie zebrane materiały (nagrania, korespondencja). Angażowanie świadków i dowodów bywa jednak czasochłonne, a rozprawa potrafi ciągnąć się latami.

Co prawda rozwód z orzeczeniem o winie trwa dłużej niż ten zakończony polubownie przez małżonków, jednak jeśli któryś z małżonków czuje się pokrzywdzony i chce zabezpieczyć swoją przyszłość, daje on możliwość ubiegania się o alimenty od winnego małżonka. Należy jednak zaznaczyć, że żądanie alimentów od byłego współmałżonka nie wpływa w żaden sposób na dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci małżonków. Jeśli więc wina jednego z małżonków jest oczywista, warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, że żadna taka sytuacja nie należy do najłatwiejszych, a w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Rozwód z orzekaniem o winie a dzieci

Często przy rozwodzie z orzekaniem o winie pojawia się pytanie, czy orzeczenie ma wpływ na przyznanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Należy oba te pojęcia rozdzielić, gdyż inne elementy są tu rozpatrywane. Zatem ustalenie, że jeden z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia, nie wpływa na przyznanie opieki nad dziećmi. 

Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku

Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku to dwie odrębne kwestie. Zatem małżonek, który np. dopuścił się zdrady, nadal jest uprawniony do otrzymania stosownej części wspólnie zgromadzonych dóbr w trakcie trwania związku. 

Powody rozwodu z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie musi mieć konkretną podstawę. Oto najczęściej występujące powody do złożenia takiego pozwu.

  • Naruszenie wierności małżeńskiej 

Zdrada, zarówno fizyczna, jak i emocjonalna, może być podstawą do rozwodu z orzekaniem o winie. Warto wiedzieć, że sąd rozpatruje każdą sytuację indywidualnie, natomiast należy dostarczyć dowody na to, że pożycie małżeńskie ustało na skutek emocjonalnego lub fizycznego naruszenia wierności. Zatem nie tylko cudzołóstwo może być powodem do takiego rozwodu, ale także utrzymywanie relacji romantycznej online.

  • Opuszczenie małżonka

Jeśli jedna ze stron opuściła małżonka lub w sposób rażący go zaniedbuje, to taka sytuacja może być powodem do złożenia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Należy udowodnić nie tylko np. zmianę zamieszkania, ale także brak wsparcia czy zainteresowania małżonkiem. 

  • Przemoc

Zarówno przemoc fizyczna, jak i psychiczna uprawniają do rozwodu z orzeczeniem o winie. Istotne jest zgromadzenie dowodów, które może poddać ocenie sąd. 

Rozwód z orzekaniem o winie następuje także w przypadku, gdy jedna ze stron ma nałogi lub popełnia przestępstwa, na skutek których dochodzi do rozpadu pożycia małżeńskiego.

Pomoc adwokata w sprawach rozwodowych

Rozwód z orzeczeniem o winie może być trudną i stresującą sytuacją. Dlatego wiele osób decyduje się wtedy na wsparcie adwokata. Również dowody do rozwodu z orzeczeniem o winie powinny być odpowiednio skompletowane i udokumentowane. W tej i wielu innych aspektach praktyczne zastosowanie ma pomoc prawna. Adwokat do spraw rozwodowych nie tylko wesprze w napisaniu pozwu, ale także w całym procesie starania się o orzeczenie winy ustania pożycia małżeńskiego.  Korzystając z pomocy prawnej, łatwiej zrozumiesz wszelkie zawiłości sądowe i uzyskasz większą świadomość co do toczącego się procesu. Należy mieć na uwadze, że rozwód z orzeczeniem o winie może być czasochłonny. Dlatego w takiej sytuacji warto zadbać o współpracę z doświadczonym adwokatem. 

Inne wpisy

Zostaw komentarz