Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Kontakty z dzieckiem są nie tylko obowiązkiem, ale i prawem każdego rodzica. Obejmują przebywanie z dzieckiem, a więc odwiedziny i spotkania, a także porozumiewanie się na odległość. Co w sytuacji, kiedy te kontakty są ograniczane przez jednego z rodziców?

Co grozi za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Wyrok sądu, reguluje kontakty obojga rodziców z dzieckiem, jeśli pomimo tego są one utrudniane jednemu z nich – sprawę można rozwiązać na drodze sądowej. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Wysokość sumy pieniężnej jest uzależniona od możliwości finansowych osoby, na którą jest nakładana. Jednak zwyczajowo wynosi ona od 100 zł do 500 zł i jest wypłacana bezpośrednio drugiemu rodzicowi. Kwota ta może być jednak znacznie wyższa, o ile pozwala na to sytuacja rodzinna.

Wnioski składane są do rejonowego sądu rodzinnego i opiekuńczego. Odpowiednio sporządzone dają możliwość do reakcji na bezprawne utrudnianie kontaktów z dzieckiem. W określonych sytuacjach rodzicowi uprawnionemu do kontaktów z dzieckiem przysługuje zwrot wydatków przez rodzica opiekującego się dzieckiem na co dzień. Muszą jednak wystąpić określone przesłanki, a więc:

  • poniesienie szkody przez uprawnionego do kontaktów;
  • szkoda w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania orzeczenia sądu przez rodzica, który sprawuję pieczę nad dzieckiem na co dzień;
  • niedojście do kontaktu z dzieckiem;
  • poniesienie przez uprawnionego do kontaktu rodzica wydatków w celu przygotowania spotkania z dzieckiem.

Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. Przedłożenie go komornikowi wraz z wnioskiem egzekucyjnym pozwala na wszczęcie egzekucji w tym zakresie.

Inne wpisy

Zostaw komentarz