Blog

Zarząd majątkiem małoletniego - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Zarząd spadkiem małoletniego

Osoba małoletnia ma prawo dziedziczenia ustawowego oraz na podstawie testamentu. Nie oznacza to jednak, że może samodzielnie sprawować zarząd nad otrzymanym spadkiem. Co do zasady zarząd majątkiem małoletniego dziecka przysługuje jego rodzicom lub opiekunom prawnym. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy rodzic nie może sprawować tego zarządu. W jakich okolicznościach one występują?

Czytaj więcej
Wymiar kary łącznej w polskim systemie karnym - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Wymiar kary łącznej

Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Czytaj więcej
Prawo ochrony zdrowia – Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Prawo ochrony zdrowia – co nowego?

W lipcu 2021 roku w życie weszły zmiany w prawie ochrony zdrowia. Wśród nich pojawił się obowiązek wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, a także raportowanie danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej. Ponadto uruchomiono pilotaż profilaktyki 40 plus oraz zniesiono limity do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jakie jeszcze zmiany dotyczące ochrony zdrowia wprowadzono?

Czytaj więcej
Narodowy Spis Powszechny - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny rozpoczął się w Polsce 1 kwietnia 2021 roku. Jest to obowiązkowe badanie statystyczne dotyczące ludności i mieszkań przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. Aktualny spis trwa do 30 września 2021 roku. Jakie dane zostają zebrane w jego trakcie i czemu właściwie służy? Jaka kara grozi w przypadku, jeśli ktoś […]

Czytaj więcej
Pełnoletność dziecka w trakcie trwania rozwodu

Dziecko przekroczyło 18 rok życia w trakcie trwania rozwodu

Co zrobić w sytuacji, gdy dziecko przekroczyło 18 rok życia w trakcie trwania postępowania rozwodowego? Sąd w wyroku orzekającym rozwód, zgodnie z treścią przepisu art. 58§ 1 k.r.o., rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia […]

Czytaj więcej